131,0000 zł
0,77% 1,0000 zł
UniCredito Italiano SpA (UCG)

Wyniki finansowe - UNICREDIT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody z tytułu odsetek (tys.) 0 0 0 0
Przychody z tytułu prowizji (tys.) 0 0 0 0
Wynik na działalności bankowej (tys.) 5 912 000 5 859 000 5 956 000 5 844 000
Zysk (strata) brutto (tys.) 2 731 000 3 204 000 3 168 000 2 349 000
Zysk (strata) netto (tys.)* 2 064 000 2 314 000 2 322 000 2 810 000
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
Aktywa (tys.) 895 327 000 843 506 000 825 644 000 784 974 000
Kapitał własny (tys.)* 63 641 000 61 881 000 62 726 000 64 079 000
Liczba akcji (tys. szt.) 1 940 777,908 1 940 777,908 1 784 663,080 1 784 663,080
Wartość księgowa na akcję (zł) 32,791 31,885 35,147 35,905
Zysk na akcję (zł) 1,063 1,192 1,301 1,575
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej