17,6000 zł
-1,79% -0,3200 zł
AB Inter Rao Lietuva (IRL)

Informacje o spółce - INTERAOLT

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Operuje na rynku energii elektrycznej w regionie bałtyckim i jest jednym z największych niezależnych dostawców energii na Litwie. Zarządza jedną z największych w regionie bałtyckim farm wiatrowych, zlokalizowaną na zachodzie Litwy. Jednym z długofalowych celów spółki jest zwiększanie inwestycji w zieloną energię, prowadzące do redukcji zanieczyszczeń, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz ograniczenia importu i eksportu podstawowych źródeł energii.

Dane teleadresowe

Ulica: A.Tumeno g. 4, block B
Kod: 01109
Miejscowość: Wilno, Litwa
Kraj: Zagranica
Telefon: +370 52421121
Fax: +370 52421121
Internet: www.interrao.lt
Email: info@interrao.lt

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Inter Rao Lietuva AB
Prezes: Balciunas Giedrius
Sektor: energetyka
EKD:
Liczba akcji: 20 000 000
Zatrudnienie:
  • 24 (2018r.) - spółka
  • 39 (2019r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Baltic UAB
NIP:
KRS: 0126119913
EKD:
Ticker GPW: IRL
ISIN: LT0000128621

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 352 000 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 20 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 16 022 856
Liczba głosów na WZA: 20 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,11%
Kapitał akcyjny: 5 800 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 16 022 856
Cena nominalna akcji: 0,29 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,11%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 19,89%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
RAO Nordic OY 10 200 000 (51,00%) 10 200 000 (51,00%) 2012-11-23 -
UAB Scaent Baltic 5 822 856 (29,11%) 5 822 856 (29,11%) 2021-02-19 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
akcje zwykłe cena nominalna w LTL 20 000 000
1,00 20 000 000
20 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2012-12-18
renominacja akcji cena w EUR 2015-04-30
0,29 20 000 000
5 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-16

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-05-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,51 zł
2021-05-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,51 zł
2020-05-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,17 zł
2020-05-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,17 zł
2019-05-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,49 zł
2019-05-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,49 zł
2018-05-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,51 zł
2018-05-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,51 zł
2017-05-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,15 zł
2017-05-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,15 zł
2016-05-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,56 zł
2016-05-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,56 zł
2015-05-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,27 zł
2015-05-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,27 zł
2014-05-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,79 zł
2014-05-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,79 zł
2013-05-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,63 zł
2013-05-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,63 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Balciunas Giedrius Prezes Zarządu 2021-03-31 -
Panina Alexandra Wiceprezes Zarządu 2018-06-28 -
Sarymsakov Evgeny Członek Zarządu 2018-07-16 -
Zaltsman Tatiana Członek Zarządu 2020-06-08 -
Cebatariunas Vidas Członek Zarządu 2021-03-31 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kolotievskiy Victor Przewodniczący RN 2020-06-08 -
Garbaravicius Jonas Członek RN 2012-12-14 -
Goncharov Valerian Członek RN 2018-01-02 -
Davidovicius Rytis Członek RN 2018-01-02 -
Kulikov Vasily Członek RN 2018-01-02 -
Levchenko Alexey Członek RN 2021-04-29 -