17,6000 zł
-1,79% -0,3200 zł
AB Inter Rao Lietuva (IRL)

Wyniki finansowe - INTERAOLT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) -12 755 122 332 87 594 103 273
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 624 7 552 5 022 6 869
Zysk (strata) brutto (tys.) 2 692 9 044 -1 030 -133
Zysk (strata) netto (tys.)* 2 270 7 915 828 -379
Amortyzacja (tys.) 675 350 360 325
EBITDA (tys.) 1 299 7 902 5 382 7 194
Aktywa (tys.) 50 252 59 266 53 581 49 489
Kapitał własny (tys.)* 24 966 31 980 19 344 9 931
Liczba akcji (tys. szt.) 20 000,000 20 000,000 20 000,000 20 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,114 0,396 0,041 -0,019
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,248 1,599 0,967 0,497
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej