pb.pl
16,6000 zł
-2,06% -0,3500 zł
AB Inter Rao Lietuva (IRL)

Wyniki finansowe - INTERAOLT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 107 072 90 516 101 575 17 870
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 5 978 4 219 4 414 551
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 7 085 4 098 4 648 3 686
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 6 417 3 893 3 920 3 417
Amortyzacja (tys. euro) 640 618 679 701
EBITDA (tys. euro) 6 618 4 837 5 093 1 252
Aktywa (tys. euro) 74 078 53 601 55 887 65 063
Kapitał własny (tys. euro)* 32 393 21 515 24 944 29 221
Liczba akcji (tys. szt.) 20 000,000 20 000,000 20 000,000 20 000,000
Zysk na akcję (euro) 0,321 0,195 0,196 0,171
Wartość księgowa na akcję (euro) 1,620 1,076 1,247 1,461
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej