13,2000 zł
-0,08% -0,0100 zł
NOVATURAS AB (NTU)

Wyniki finansowe - NOVATURAS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 45 615 34 713 29 254 62 393
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 149 595 -96 -679
Zysk (strata) brutto (tys.) 81 217 -610 -1 050
Zysk (strata) netto (tys.)* -24 176 -505 -1 155
Amortyzacja (tys.) 41 197 13 12
EBITDA (tys.) 190 792 -83 -667
Aktywa (tys.) 56 470 44 641 47 017 51 438
Kapitał własny (tys.)* 15 267 15 088 14 586 13 431
Liczba akcji (tys. szt.) 7 807,000 7 807,000 7 807,000 7 807,000
Zysk na akcję (zł) -0,003 0,023 -0,065 -0,148
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,956 1,933 1,868 1,720
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej