15,0000 zł
7,14% 1,0000 zł
NOVATURAS AB (NTU)

Wyniki finansowe - NOVATURAS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 41 369 39 602 62 934 64 287
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -1 095 2 614 3 170 1 378
Zysk (strata) brutto (tys.) -1 045 2 324 2 691 1 920
Zysk (strata) netto (tys.)* -1 094 2 260 2 484 1 623
Amortyzacja (tys.) 220 27 51 157
EBITDA (tys.) -875 2 641 3 221 1 535
Aktywa (tys.) 55 895 71 532 65 578 55 155
Kapitał własny (tys.)* 14 273 16 533 19 017 20 497
Liczba akcji (tys. szt.) 7 807,000 7 807,000 7 807,000 7 807,000
Zysk na akcję (zł) -0,140 0,289 0,318 0,208
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,828 2,118 2,436 2,625
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej