2,1000 zł
-4,55% -0,1000 zł
Orco Property Group SA (OPG)

Informacje o spółce - ORCOGROUP

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa prowadzi na rynku nieruchomości i w branży hotelarskiej działalność jako inwestor, deweloper oraz zarządca. Jest obecna w wielu krajach Europy Środkowej i Wschodniej z głównym naciskiem na Czechy, Niemcy, Polskę i Chorwację. Firma koncentruje się na najlepszych lokalizacjach w obrębie stolic w państw i posiada unikalny portfel prestiżowych aktywów deweloperskich.

Dane teleadresowe

Ulica: 42, rue de la Vallée
Kod: L-2661
Miejscowość: Luxembourg
Kraj: Polska
Telefon: +352 2647671
Fax: +352 26476767
Internet: www.cpifimsa.com
Email: contact@cpifimsa.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: CPI FIM SA
Prezes: Dedera Jiří
Sektor: wynajem nieruchomości
EKD: NULL
Liczba akcji: 1 314 507 629
Zatrudnienie:
  • 7 (2016r.) - spółka
  • 13 (2019r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Global Limited
NIP:
KRS:
EKD: NULL
Ticker GPW: OPG
ISIN: LU0122624777

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 2 760 466 020,9 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 1 314 507 629 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 279 198 976
Liczba głosów na WZA: 1 314 507 629 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 97,31%
Kapitał akcyjny: 13 145 076,29 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 279 198 976
Cena nominalna akcji: 0,01 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 97,39%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 2,69%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
CPI Property Group 1 279 198 976 (97,31%) 1 279 198 976 (97,39%) 2016-06-08 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A 8 703 507
4,10 8 703 507
35 684 378,70
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-15

2007-06-21
podwyższenie kapitału 6 666 667
4,10 114 507 629
469 481 278,90
KDPW:
KRS:
GPW:


2013-11-08
podwyższenie kapitału 7 848 073
4,10 107 840 962
442 147 944,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-02-08
podwyższenie kapitału zamiana obligacji zamiennych na akcje 64 577 483
4,10 99 992 889
409 970 844,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-03
podwyższenie kapitału 18 361 540
4,10 35 415 406
145 203 164,60
KDPW:
KRS:
GPW:


podwyższenie kapitału 3 000 000
4,10 17 053 866
69 920 850,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-22
2011-10-21
realizacja oferty menedżerskiej 62 000
4,10 10 474 507
42 945 478,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-09-03
realizacja oferty menedżerskiej 209 000
4,10 10 412 507
42 691 278,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-06-25
seria B - subskrypcja publiczna cena emisyjna w EUR 1 500 000
172 500 000,00
4,10 115,00 10 203 507
41 834 378,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-15

2007-06-21
podwyższenie kapitału - subskrypcja prywatna AXA Investment Managers, Neptun Invest 2010-04-06 1 559 359
4,10 12 033 866
49 338 850,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-04-08
podwyższenie kapitału - subskrypcja prywatna Hillgrove Investments Group Limited, FINPLAT S.A. 2010-04-14 2 020 000
4,10 14 053 866
57 620 850,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-04-15
2011-02-25
podwyższenie kapitału cena w EUR 2014-10-14 200 000 000
0,10 314 507 629
31 450 762,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-14
2020-02-25
renominacja akcji cena nominalna w EUR 2016-05-02
0,01 314 507 629
3 145 076,29
KDPW:
KRS:
GPW:


akcje zwykłe cena nominalna i emisyjna w EUR 2016-05-10 1 000 000 000
80 000 000,00
0,01 0,08 1 314 507 629
13 145 076,29
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-05-31
zmiana firmy z Orco Property Group SA na CPI FIM SA 2019-04-24

KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2008-06-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,72 zł
2008-04-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,72 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Dedera Jiří Prezes Zarządu 2014-01-15 -
Salajka Tomas Wiceprezes Zarządu 2014-01-15 -
Vobruba Ales Członek Zarządu 2011-10-07 -
Bonnafont Jacques Członek Zarządu 2011-10-07 -
Taylor Brad Członek Zarządu 2011-10-07 -
Jaksic Ogi Członek Zarządu 2011-10-07 -
Villeneuve Julien Członek Zarządu 2011-10-07 -
Havlena Petr Członek Zarządu 2012-10-03 -
Gabilla Cédric Członek Zarządu 2012-10-03 -
Morgenstern Erik Członek Zarządu 2016-07-28 -
Dedera Jiří Dyrektor / Członek Rady Dyrektorów 2013-02-04 -
Cash Ian Dyrektor 2013-02-04 -
Shanon Guy Dyrektor 2013-02-04 -
Hughes Edward Dyrektor / Członek Rady Dyrektorów 2013-12-20 -
Vitek Radovan Dyrektor 2013-02-04 -
Němeček Martin Dyrektor 2020-03-04 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych