pb.pl
2,2800 zł
3,17% 0,0700 zł
Orco Property Group SA (OPG)

Wyniki finansowe - ORCOGROUP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 12 643 13 920 23 440 17 311
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 8 867 4 988 7 577 10 213
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 65 321 -30 832 244 205 35 595
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 38 469 -25 151 179 844 33 739
Amortyzacja (tys. euro) 0 0 0 0
EBITDA (tys. euro) 8 867 4 988 7 577 10 213
Aktywa (tys. euro) 5 886 787 6 083 334 6 504 366 6 757 293
Kapitał własny (tys. euro)* 736 022 689 702 899 041 929 874
Liczba akcji (tys. szt.) 1 314 507,629 1 314 507,629 1 314 507,629 1 314 507,629
Zysk na akcję (euro) 0,029 -0,019 0,137 0,026
Wartość księgowa na akcję (euro) 0,560 0,525 0,684 0,707
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej