pb.pl
1,3780 zł
14,83% 0,1780 zł
Orco Property Group SA (OPG)

Wyniki finansowe - ORCOGROUP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 7 770 6 809 1 548 16 608
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 8 280 3 351 -5 623 10 043
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 53 940 -12 738 44 349 -79 895
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 56 791 -14 152 10 636 -80 658
Amortyzacja (tys. euro) 0 0 0 0
EBITDA (tys. euro) 8 280 3 351 -5 623 10 043
Aktywa (tys. euro) 4 182 411 4 302 187 5 244 046 5 707 618
Kapitał własny (tys. euro)* 948 406 932 059 826 356 855 700
Liczba akcji (tys. szt.) 1 314 507,629 1 314 507,629 1 314 507,629 1 314 507,629
Zysk na akcję (euro) 0,043 -0,011 0,008 -0,061
Wartość księgowa na akcję (euro) 0,721 0,709 0,629 0,651
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej