pb.pl
1,0000 zł
-9,09% -0,1000 zł
KSG Agro SA (KSG)

Informacje o spółce - KSGAGRO

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Zintegrowana pionowo grupa branży rolniczej z rejonu Dniepropietrowska, działającą w niemal wszystkich segmentach rynku rolniczego, w tym w hodowli zwierząt gospodarskich oraz sektorze produkcji, magazynowania, przetwarzania i sprzedaży produktów rolnych i spożywczych.

Dane teleadresowe

Ulica: 46A Avenue J-F. Kennedy
Kod: L-1855
Miejscowość: Luksemburg
Kraj: Polska
Telefon: +3524271711
Fax:
Internet: www.ksgagro.com
Email: info@ksgagro.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: KSG Agro SA
Prezes: Mazin Sergii
Sektor: produkcja rolna i rybołówstwo
EKD:
Liczba akcji: 15 020 000
Zatrudnienie:
  • (r.) - spółka
  • 566 (2018r.) - grupa
Audytor:
NIP:
KRS: B 156864
EKD:
Ticker GPW: KSG
ISIN: LU0611262873

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 15 020 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 15 020 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 830 119
Liczba głosów na WZA: 15 020 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65,45%
Kapitał akcyjny: 150 200,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 830 119
Cena nominalna akcji: 0,01 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65,58%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 34,55%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kasianow Sergiy poprzez ICD Investments 9 800 000 (65,25%) 9 800 000 (65,38%) 2011-05-04 -
KSG Agro SA zakup akcji własnych 30 119 (0,20%) 30 119 (0,20%) 2013-05-23 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału cena nominalna w USD 94 500
0,00
0,01 0,00 15 020 000
150 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-06
akcje zwykłe dane w EUR 2010-10-16 3 100 000
31 000,00
0,01 0,01 3 100 000
31 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Borquest SA na KSG Agro SA 2011-03-08 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana waluty ceny nominalnej z EUR na USD cena nominalna w USD 2011-03-08 0
0,00
0,01 0,00 4 279 699
42 796,99
KDPW:
KRS:
GPW:


podwyższenie kapitału cena nominalna w USD 2011-03-08 5 720 301
0,00
0,01 0,00 10 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-05-05
podwyższenie kapitału cena nominalna w USD 2011-03-08 4 925 500
0,00
0,01 0,00 14 925 500
149 255,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-05-05

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Mazin Sergii Prezes Zarządu 2011-03-08 -
Draganchiuk Vladimir Wiceprezes Zarządu 2011-10-20 -
Kasianow Sergiy Dyrektor 2011-03-08 -
Kozenko Irina Dyrektor 2011-10-20 -
Palivoda Irina Dyrektor 2011-10-20 -
Velichko Larisa Dyrektor / Dyrektor Finansowy 2011-10-20 -
Colett Konstancja Dyrektor 2011-12-27 -
Galii Christophe Dyrektor 2011-12-27 -
Jankowski Tomasz Dyrektor 2012-06-29 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych