pb.pl
1,0000 zł
-9,09% -0,1000 zł
KSG Agro SA (KSG)

Wyniki finansowe - KSGAGRO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 10 467 4 066 7 234 12 141
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) -2 781 -48 1 388 1 201
Zysk (strata) brutto (tys. euro) -1 759 3 464 2 020 4 528
Zysk (strata) netto (tys. euro)* -1 903 3 467 2 503 3 700
Amortyzacja (tys. euro) 174 315 323 340
EBITDA (tys. euro) -2 607 267 1 711 1 541
Aktywa (tys. euro) 63 159 61 465 73 343 75 700
Kapitał własny (tys. euro)* -13 529 -9 444 -6 243 -3 122
Liczba akcji (tys. szt.) 15 020,000 15 020,000 15 020,000 15 020,000
Zysk na akcję (euro) -0,127 0,231 0,167 0,246
Wartość księgowa na akcję (euro) -0,901 -0,629 -0,416 -0,208
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej