4,3400 zł
-2,47% -0,1100 zł
KSG Agro SA (KSG)

Wyniki finansowe - KSGAGRO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 5 145 3 732 4 520 17 203
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -1 209 1 011 886 4 250
Zysk (strata) brutto (tys.) -3 284 752 12 954 3 582
Zysk (strata) netto (tys.)* -3 314 484 11 129 3 857
Amortyzacja (tys.) 576 375 419 410
EBITDA (tys.) -633 1 386 1 305 4 660
Aktywa (tys.) 62 952 63 933 70 172 73 914
Kapitał własny (tys.)* -7 826 -5 778 21 5 426
Liczba akcji (tys. szt.) 15 020,000 15 020,000 15 020,000 15 020,000
Zysk na akcję (zł) -0,221 0,032 0,741 0,257
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,521 -0,385 0,001 0,361
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej