Ostatnio oglądane

Millennium Multistrategia (USD) (Millennium SFIO) (MIL26_U)
45,96 USD
+0,24%0,11 USD
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaMIL26_U

MIL26_U ‑ notowania

MIL26_U
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz lokuje środki w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, akcje oraz dłużne papiery wartościowe na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych. Alokacja pomiędzy poszczególnymi klasami aktywów jest dokonywana na podstawie przewidywań krótkoterminowych i średnioterminowych trendów na poszczególnych rynkach i klasach aktywów. Udział akcji oraz obligacji w portfelu może zawierać się w przedziale od -20% do 150%. Zazwyczaj udział części akcyjnej waha się jednak w przedziale 10-30%, natomiast obligacje stanowią zazwyczaj ok. 5-15% aktywów. Tytuły uczestnictwa, w które inwestuje Subfundusz, mogą mieć charakter dłużny, udziałowy lub alternatywny. Ich łączny udział stanowi zazwyczaj między 30% a 50% aktywów Subfunduszu.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,4931%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D45,85+0,24%+0,18%
  7D46,58-1,33%+0,39%
  1M45,43+1,17%+1,58%
  3M44,45+1,73%+0,19%
  6M43,07+9,32%+1,92%
  1R38,41+20,19%+4,37%
  3L41,08+10,80%+6,77%
  YTD43,25+5,49%+1,17%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Millennium Multistrategia (EUR) (Millennium SFIO)
  Millennium Multistrategia (EUR) (Millennium SFIO)
  42,53+20,21%
  Millennium Multistrategia (USD) (Millennium SFIO)
  Millennium Multistrategia (USD) (Millennium SFIO)
  45,96+20,19%