Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

MIL33

Wartość jednostki: 113,09 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 115,81 zł
Min 1R: 113,02 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj:
Towarzystwo: Millennium TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze
1D 113,09 0,04% 0,01%
7D 113,20 -0,10% -0,12%
1M 113,72 -0,55% 0,23%
3M 113,49 -0,36% 0,84%
6M 114,32 -0,97% 1,60%
1R 114,17 -0,95% 0,20%
3L 107,82 4,89% 3,22%
YTD 115,58 -2,07% 1,20%

Najlepsze fundusze

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 113,09 zł -0,95%

Zarządzający

Zarządzający funduszemMarek Dec
Mirosław Dziółko
Paweł Grzywa
Artur Honek
Łukasz Kołaczkowski
Mateusz Łosicki
Anna Otręba-Górecka
Radosław Plewiński