2,8000 zł
0,00% 0,0000 zł
Plaza Centers NV (PLZ)

Informacje o spółce - PLAZACNTR

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa jest wiodącym deweloperem centrów handlowo-rozrywkowych, działającym na obszarze rynków wschodzących. Koncentruje się na budowie nowych obiektów oraz - tam, gdzie dostrzega odpowiedni potencjał - przebudowie już istniejących. Prowadzi swoją działalność zarówno w stolicach państw Europy Środkowo-Wschodniej, jak i największych miastach regionalnych. Grupa rozszerzyła geograficzny zasięg swojej działalności poza obszar europejski, wchodząc na rynek indyjski. Plaza Centers rozważa możliwości rozwoju na rynku azjatyckim, a także możliwości inwestycyjne w Stanach Zjednoczonych.

Dane teleadresowe

Ulica: Keizersgracht 241
Kod: 1016EA
Miejscowość: Amsterdam, Holandia
Kraj: Zagranica
Telefon: +31 20 3449560
Fax: +31 20 3449561
Internet: www.plazacenters.com
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Plaza Centers NV
Prezes: Kfir Yoav
Sektor: wynajem nieruchomości
EKD: NULL
Liczba akcji: 6 855 603
Zatrudnienie:
  • 0 (2020r.) - spółka
  • 500 (2022r.) - grupa
Audytor:
NIP:
KRS:
EKD: NULL
Ticker GPW: PLZ
ISIN: NL0011882741

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 19 195 688,4 Liczba dużych akcjonariuszy: 0
Liczba akcji: 6 855 603 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy:
Liczba głosów na WZA: 6 855 603 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 0,00%
Kapitał akcyjny: 6 855 603,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy:
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 0,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 100,00%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Plaza Centers NV 145 000 (2,11%) 145 000 (0,00%) 2009-01-16 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
emisja akcji ceny w EUR 2 684 880
26 848,80
0,01 0,01 2 684 880
26 848,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-10-06
2007-10-19
akcje zwykłe cena nominalna w EUR 7 188
0,01 297 181 703
2 971 817,03
KDPW:
KRS:
GPW:


2012-10-02
emisja akcji 435 553
0,01 297 174 515
2 971 745,15
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-09-29
emisja akcji 4 307 581
0,01 296 738 962
2 967 389,62
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-08-25

emisja akcji cena nominalna w EUR 85 294
0,01 292 431 381
2 924 313,81
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-03-13

2008-03-20
emisja akcji - publiczna subskrypcja cena nominalna w EUR, emisyjna w GBP 6 631 801
1 193 724 180,00
0,01 180,00 292 346 087
2 923 460,87
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-11-24
2007-10-19
emisja akcji - publiczna subskrypcja cena nominalna w EUR, emisyjna w GBP 85 714 286
15 428 571 480,00
0,01 180,00 285 714 286
2 857 142,86
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-11-01
2007-10-19
emisja akcji ceny w EUR 195 500 000
15 640 000,00
0,01 0,08 200 000 000
2 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-09-24
2007-10-19
emisja akcji ceny w EUR 1 815 120
18 151,20
0,01 0,01 4 500 000
45 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-10-09
2007-10-19
scalenie 100:1 cena nominalna w EUR
1,00 6 855 603
6 855 603,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-07-01
akcje zwykłe cena nominalna i emisyjna w EUR 2014-10-17 4 435
266,10
0,01 0,06 297 186 138
2 971 861,38
KDPW:
KRS:
GPW:


2014-11-14
akcje zwykłe w tym prawo poboru 0,951:1, EUR 2014-10-28 388 374 137
23 302 448,22
0,01 0,06 685 560 275
6 855 602,75
KDPW:
KRS:
GPW:


2014-12-23

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kfir Yoav Prezes Zarządu 2015-09-21 -
Zisser Mordechay Dyrektor / Przewodniczący Rady Dyrektorów 2011-10-19 -
Yitzhaki Shimon Dyrektor / Dyrektor Niewykonawczy 2011-10-19 -
Paap Edward Dyrektor / Dyrektor Niewykonawczy 2011-10-19 -
van Eibergen Santhagens, Marius Dyrektor / Niezależny Dyrektor Niewykonawczy 2011-10-19 -
Wichers Marco Dyrektor / Niezależny Dyrektor Niewykonawczy 2011-10-19 -
Keren Dori Dyrektor 2016-04-01 -
Elias Yitshak Dyrektor 2016-04-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Hadassi Ron Przewodniczący RN 2015-12-21 -
Dekel David Członek RN 2014-07-08 -
Kelsi Shlomi Członek RN 2014-07-08 -
Livni Nadav Członek RN 2014-07-08 -