7,3000 zł
48,07% 2,3700 zł
Plaza Centers NV (PLZ)

Wyniki finansowe - PLAZACNTR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 IV Q 2019 II Q 2020 IV Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys. euro) 0 0 0 0
EBITDA (tys. euro) 0 0 0 0
Aktywa (tys. euro) 60 000 56 101 52 801 12 536
Kapitał własny (tys. euro)* -40 035 -50 647 -58 795 -85 752
Liczba akcji (tys. szt.) 6 855,603 6 855,603 6 855,603 6 855,603
Zysk na akcję (euro) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (euro) -5,840 -7,388 -8,576 -12,508
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej