3,0400 zł
-19,58% -0,7400 zł
Plaza Centers NV (PLZ)

Wyniki finansowe - PLAZACNTR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 II Q 2022 IV Q 2022 II Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) 0 0 0 0
Aktywa (tys.) 9 840 8 597 8 302 6 608
Kapitał własny (tys.)* -112 387 -118 572 -120 789 -121 413
Liczba akcji (tys. szt.) 6 855,603 6 855,603 6 855,603 6 855,603
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) -16,393 -17,296 -17,619 -17,710
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej