20,3000 zł
-6,97% -1,5200 zł
Pepco Group NV (PCO)

Informacje o spółce - PEPCO

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Paneuropejska wieloformatowa sieć dyskontowych sklepów wielobranżowych, pod markami Pepco, Dealz oraz Poundland. Sklepy grupy oferują odzież, produkty wyposażenia dla domu, w tym zabawki i produkty sezonowe, a także produkty FMCG.

Dane teleadresowe

Ulica: 17-19 Cockspur Street, Floor 4, Pall Mall Works,SW1Y
Kod: 5BL
Miejscowość: Londyn
Kraj: Zagranica
Telefon:
Fax:
Internet: www.pepcogroup.eu
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Pepco Group NV
Prezes: Bond Andy
Sektor:
EKD:
Liczba akcji: 575 000 000
Zatrudnienie:
  • (r.) - spółka
  • 43 000 (2022r.) - grupa
Audytor:
NIP:
KRS:
EKD:
Ticker GPW: PCO
ISIN: NL0015000AU7

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 11 672 500 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 575 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 415 594 616
Liczba głosów na WZA: 575 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,27%
Kapitał akcyjny: 5 750 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 415 594 616
Cena nominalna akcji: 0,01 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,27%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 27,73%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
IBEX Retail Investments (Europe) Ltd. 415 594 616 (72,27%) 415 594 616 (72,27%) 2023-01-20 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
reorganizacja kapitału 575 000 000
0,01 575 000 000
5 750 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-03-09

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Bond Andy Prezes Zarządu 2023-09-12 -
Ankers Mat Dyrektor 2021-05-04 -
Mejía, Maria Fernanda Dyrektor 2022-11-24 -
Piotrowska-Oliwa Grażyna Dyrektor 2022-11-24 ABCDAT - Członek RN
Bouchut Pierre Dyrektor 2022-11-24 -
Connolly Brendan Dyrektor 2022-11-24 -
Lee Bouygues Helen Dyrektor 2022-11-24 -
Soldatos Paul Dyrektor 2022-11-24 -
Galloway Neil Dyrektor 2023-04-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych