20,3000 zł
-6,97% -1,5200 zł
Pepco Group NV (PCO)

Wyniki finansowe - PEPCO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2022 III Q 2022 I Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) 0 0 0 0
Aktywa (tys.) 3 547 189 3 999 328 3 958 865 4 590 817
Kapitał własny (tys.)* 1 079 857 1 144 754 1 051 477 1 157 145
Liczba akcji (tys. szt.) 575 000,000 575 000,000 575 000,000 575 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,878 1,991 1,829 2,012
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej