PKO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PCS52

Wartość jednostki: 12,65 zł
Aktywa: 161 311 927,05 zł
Max 1R: 13,26 zł
Min 1R: 12,61 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj: nieruchomości uniwersalne
Towarzystwo: PKO TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze nieruchomości uniwersalne
1D 12,65 0,00% 0,00%
7D 12,65 0,00% 0,00%
1M 12,61 0,32% 1,34%
3M 12,85 -1,56% 1,82%
6M 13,26 -4,60% 1,43%
1R 12,84 -1,48% 1,60%
3L 11,67 8,40% 5,91%
YTD 12,61 0,32% 1,66%

Najlepsze fundusze nieruchomości uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 1238,58 zł 5,12%
PKO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 12,65 zł -1,48%