Ostatnio oglądane

PKO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN (PCS52)
12,73 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-18)
Dodaj do portfelaPCS52

PCS52 ‑ notowania

PCS52
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz dąży do wzrostu wartości lokat poprzez bezpośrednie inwestycje na rynku nieruchomości. Lokuje aktywa przede wszystkim nabywając i obejmując prawa własności gruntów , budynków i lokali oraz prawa użytkowania wieczystego. Może inwestować również w papiery wartościowe związane z rynkiem nieruchomości. Co najmniej 80% lokat funduszu stanowią papiery wartościowe nie bedące przedmiotem oferty publicznej oraz nie dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,6780%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D12,730,00%0,00%
  7D12,730,00%0,00%
  1M12,67+0,47%+1,20%
  3M12,67+0,47%+1,94%
  6M12,61+0,95%+1,71%
  1R13,26-4,00%+1,17%
  3L11,68+8,99%+5,85%
  YTD12,61+0,95%+1,67%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN
  AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN
  1 233,02+0,80%
  PKO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN
  PKO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN
  12,73-4,00%