Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PI13E

Wartość jednostki: 9,27 €
Aktywa: b.d.
Max 1R: 9,27 €
Min 1R: 8,80 €
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: papierów dłużnych europejskich uniwersalne (waluta)
Towarzystwo: Pekao TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze papierów dłużnych europejskich uniwersalne (waluta)
1D 9,26 0,11% 0,07%
7D 9,18 0,98% 0,56%
1M 9,03 2,66% 1,28%
3M 9,07 2,21% 1,25%
6M 8,98 3,23% 1,29%
1R 8,93 3,81% 2,11%
3L 10,48 -11,55% -4,90%
YTD 8,82 5,34% 2,82%

Najlepsze fundusze papierów dłużnych europejskich uniwersalne (waluta)

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) 9,27 € 3,81%