4,8400 zł
-0,20% -0,0095 zł
Incuvo SA (IVO)

Informacje o spółce - INCUVO

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Studio gier video, specjalizujące się w portowaniu i produkcji gier na urządzenia VR.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Ligocka 103
Kod: 40-568
Miejscowość: Katowice
Kraj: Polska
Telefon: +48 602442075
Fax: +48 602442075
Internet: www.incuvo.com
Email: info@incuvo.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Incuvo SA
Prezes: Wychowaniec Andrzej
Sektor:
EKD: działalność związana z oprogramowaniem
Liczba akcji: 14 284 505
Zatrudnienie:
  • (r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: 4Audyt sp. z o.o.
NIP: 6342805589
KRS: 0000642202
EKD: 6201Z
Ticker GPW: IVO
ISIN: PLA295700027

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 69 137 004,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 14 284 505 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 524 234
Liczba głosów na WZA: 14 284 505 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 73,67%
Kapitał akcyjny: 7 142 252,50 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 524 234
Cena nominalna akcji: 0,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 73,67%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 26,33%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
OÜ Blite Fund 7 001 056 (49,01%) 7 001 056 (49,01%) 2020-12-21 7LV,
Wychowaniec Andrzej 1 658 060 (11,61%) 1 658 060 (11,61%) 2020-12-21 -
Kozerski Marcin 1 044 690 (7,31%) 1 044 690 (7,31%) 2020-12-21 -
Kucharski Radomir 820 428 (5,74%) 820 428 (5,74%) 2020-12-21 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2016-07-05 25 824
50,00 25 824
1 291 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2021-12-21
2016-10-18
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2016-07-05 91 380
50,00 117 204
5 860 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2021-12-21
2016-10-18
split akcji 1:100 2017-06-14
0,50 11 720 400
5 860 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-13
seria C - subskrypcja prywatna 2020-04-22 1 230 770
800 000,50
0,50 0,65 12 951 170
6 475 585,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-05-25
seria D - subskrypcja prywatna 2020-06-01 1 333 335
2 800 003,50
2,10 14 284 505
7 142 252,50
KDPW:
KRS:
GPW:
2020-12-21
2020-08-10

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Wychowaniec Andrzej Prezes Zarządu 2020-06-08 -
Kucharski Radomir Członek Zarządu 2020-08-18 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Babieno Marlena Przewodniczący RN 2020-05-20 -
Jabłoński Marcin Członek RN 2021-05-24 -
Witek, Piotr Andrzej Członek RN 2021-03-12 -
Majewski Dominik Członek RN 2020-05-20 SIMTERAC - Członek RN
Bierut Marcin Członek RN 2020-09-29 -