4,8400 zł
-0,20% -0,0095 zł
Incuvo SA (IVO)

Wyniki finansowe - INCUVO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 608 861 702
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 -633 -731 -212
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 -635 -729 -214
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 -635 -729 -214
Amortyzacja (tys. zł) 0 85 92 85
EBITDA (tys. zł) 0 -548 -639 -127
Aktywa (tys. zł) 2 517 5 044 5 900 4 140
Kapitał własny (tys. zł)* 1 418 3 774 4 670 2 787
Liczba akcji (tys. szt.) 14 284,505 14 284,505 14 284,505 14 284,505
Zysk na akcję (zł) 0,000 -0,044 -0,051 -0,015
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,099 0,264 0,327 0,195
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej