7,1200 zł
-3,26% -0,2400 zł
Iron Wolf Studio SA (IWS)

Informacje o spółce - IRONWOLF

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Studio, wykorzystując doświadczenie założycieli w symulacjach morskich z II wojny światowej, zajmuje się produkcją symulatorów komputerowych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Astrów 10/107
Kod: 40-045
Miejscowość: Katowice
Kraj: Polska
Telefon: +48 601567711
Fax:
Internet: www.ironwolfstudio.com
Email: contact@ironwolfstudio.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Iron Wolf Studio SA
Prezes: Pluta Bartosz
Sektor:
EKD: pozostała działalność wydawnicza
Liczba akcji: 1 460 000
Zatrudnienie:
  • 1 (2020r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: 4Audyt sp. z o.o.
NIP: 6342893866
KRS: 0000672179
EKD: 5819Z
Ticker GPW: IWS
ISIN: PLA319800019

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 10 395 200 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 1 460 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 656 200
Liczba głosów na WZA: 1 460 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 44,94%
Kapitał akcyjny: 146 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 656 200
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 44,94%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 55,06%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
PlayWay SA 656 200 (44,94%) 656 200 (44,94%) 2021-11-09 CFG, MOV, ULG, SIM, PDG, DUA, MLT, 3RG, ECC, IPW, LMG, PPG, BKD, MMS, GOP, CLA, CDT, MAN, BCS, P2C, PSH, SOK, ATJ,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - założycielska 2017-02-22 770 000
77 000,00
0,10 0,10 770 000
77 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2021-11-09
2017-04-20
seria B - założycielska 2017-02-22 230 000
23 000,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2021-11-09
2017-04-20
seria C - subskrypcja prywatna 2019-09-12 150 000
0,10 1 150 000
115 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2021-11-09
2019-10-21
seria D - subskrypcja prywatna 2019-09-12 160 000
0,10 1 310 000
131 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2021-11-09
2020-04-22
seria E - subskrypcja prywatna 2020-06-30 150 000
0,10 1 460 000
146 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2021-11-09
2020-11-03

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Pluta Bartosz Prezes Zarządu 2017-02-22 -
Salwarowski Artur Wiceprezes Zarządu 2017-02-22 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Klimowicz Jerzy Przewodniczący RN 2017-02-22 -
Klimowicz Michał Członek RN 2017-02-22 -
Salwarowski Jerzy Członek RN 2017-02-22 -
Hayder Andrzej Członek RN 2020-06-30 -
Salwarowski Hubert Członek RN 2020-06-30 -