7,1200 zł
-3,26% -0,2400 zł
Iron Wolf Studio SA (IWS)

Wyniki finansowe - IRONWOLF

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 172 248 161 480
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -56 -149 -53 -72
Zysk (strata) brutto (tys.) -53 -146 -67 -106
Zysk (strata) netto (tys.)* -53 -146 -67 -106
Amortyzacja (tys.) 13 13 2 0
EBITDA (tys.) -43 -136 -51 -72
Aktywa (tys.) 3 887 3 750 4 439 5 933
Kapitał własny (tys.)* 3 844 3 698 3 631 3 524
Liczba akcji (tys. szt.) 1 460,000 1 460,000 1 460,000 1 460,000
Zysk na akcję (zł) -0,036 -0,100 -0,046 -0,073
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,633 2,533 2,487 2,414
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej