40,2000 zł
1,13% 0,4500 zł
Big Cheese Studio (BCS)

Informacje o spółce - BIGCHEESE

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i wydawnictwa gier komputerowych na platformy PC oraz konsole.

Dane teleadresowe

Ulica: Łąkowa 7A, byd. D, lok. 206
Kod: 90-562
Miejscowość: Łódź
Kraj: Polska
Telefon: +48 518660917
Fax:
Internet: www.bigcheesestudio.com
Email: contact@bigcheesestudioo.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Big Cheese Studio Spółka Akcyjna
Prezes: Dębski Łukasz
Sektor:
EKD: działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Liczba akcji: 4 135 000
Zatrudnienie:
  • 29 (2020r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: 4Audyt sp. z o.o.
NIP: 5213795368
KRS: 0000867639
EKD: 5821Z
Ticker GPW: BCS
ISIN: PLA340200015

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 166 227 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 4 135 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 561 214
Liczba głosów na WZA: 4 135 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 61,92%
Kapitał akcyjny: 413 500,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 561 214
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 61,92%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 38,08%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
PlayWay SA 2 202 714 (53,26%) 2 202 714 (53,26%) 2022-01-21 CFG, MOV, ULG, SIM, PDG, DUA, MLT, DEG, 3RG, ECC, IPW, LMG, PPG, BKD, MMS, GOP, CLA, IWS, CDT, MAN, ATJ, P2C, PSH, SOK,
Lisowski Leszek 358 500 (8,66%) 358 500 (8,66%) 2021-10-12 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2020-09-29 4 000 000
0,10 4 000 000
400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2021-10-12
2020-11-18
seria B - subskrypcja publiczna 2020-12-15 135 000
0,10 4 135 000
413 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2021-10-12
2021-11-15

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-10-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,94 zł
2022-07-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,94 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Dębski Łukasz Prezes Zarządu 2021-05-27 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kacperski Tomasz Przewodniczący RN 2020-09-29 -
Karbowski Piotr Członek RN 2020-11-18 CFG - Prezes Zarządu
GAMEOPS - Członek RN
CONSOLE - Członek RN
LMGAMES - Członek RN
P2CHILL - Członek RN
BKDGAMES - Członek RN
Mazur Miłosława Członek RN 2020-12-15 -
Kowalczyk Andrzej Członek RN 2020-09-29 -
Myśko-Lisowska Mirosława Członek RN 2020-09-29 -