38,6000 zł
0,05% 0,0200 zł
Big Cheese Studio (BCS)

Wyniki finansowe - BIGCHEESE

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2021 II Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 4 343 3 185 0 5 864
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 3 371 2 401 0 4 695
Zysk (strata) brutto (tys.) 3 523 2 361 0 4 864
Zysk (strata) netto (tys.)* 3 331 2 134 0 4 617
Amortyzacja (tys.) 1 2 0 85
EBITDA (tys.) 3 372 2 403 0 4 780
Aktywa (tys.) 0 9 943 22 959 26 445
Kapitał własny (tys.)* 0 9 404 20 780 24 926
Liczba akcji (tys. szt.) 4 000,000 4 000,000 4 135,000 4 135,000
Zysk na akcję (zł) 0,833 0,534 0,000 1,117
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000 2,351 5,025 6,028
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej