22,8000 zł
0,00% 0,0000 zł
Big Cheese Studio (BCS)

Wyniki finansowe - BIGCHEESE

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 5 613 4 251 4 650 4 323
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 2 674 2 117 1 007 -659
Zysk (strata) brutto (tys.) 2 153 1 973 676 -618
Zysk (strata) netto (tys.)* 2 437 1 877 658 -167
Amortyzacja (tys.) 120 95 192 100
EBITDA (tys.) 2 794 2 212 1 199 -559
Aktywa (tys.) 32 207 33 725 34 625 22 625
Kapitał własny (tys.)* 29 571 31 448 21 065 20 899
Liczba akcji (tys. szt.) 4 135,000 4 135,000 4 135,000 4 135,000
Zysk na akcję (zł) 0,589 0,454 0,159 -0,040
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,151 7,605 5,094 5,054
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej