1,1500 zł
2,68% 0,0300 zł
Plot Twist SA (PLT)

Informacje o spółce - PLOTTWIST

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Niezależny producent gier wideo specjalizujący się w realizacji projektów z segmentu Indie.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Świętego Krzyża 11
Kod: 31-028
Miejscowość: Kraków
Kraj: Polska
Telefon: +48 606699579
Fax:
Internet: https://plottwist.games
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Plot Twist Spółka Akcyjna
Prezes: Czapla, Paweł Tomasz
Sektor:
EKD: działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Liczba akcji: 13 744 476
Zatrudnienie:
  • 26 (2023r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: UHY ECA Audyt sp. z o.o.
NIP: 6762468360
KRS: 0000881326
EKD: 5821Z
Ticker GPW: PLT
ISIN: PLA342500016

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 15 806 147,4 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 13 744 476 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 333 051
Liczba głosów na WZA: 13 744 476 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 75,14%
Kapitał akcyjny: 1 374 447,60 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 333 051
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 75,14%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 24,86%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Biegun, Łukasz Adam 4 539 051 (33,02%) 4 539 051 (33,02%) 2023-08-21 -
Kojder, Magdalena Teresa 2 020 000 (14,69%) 2 020 000 (14,69%) 2023-08-21 -
Czapla, Paweł Tomasz NWZ 1 047 000 (7,61%) 1 047 000 (7,61%) 2023-11-15 -
Duży, Dominik Karol NWZ 1 010 000 (7,34%) 1 010 000 (7,34%) 2023-11-15 -
Kozłowski Maciej NWZ 1 010 000 (7,34%) 1 010 000 (7,34%) 2023-11-15 -
Satus Games - ASI sp.k. 707 000 (5,14%) 707 000 (5,14%) 2023-09-14 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria B

KDPW:
KRS:
GPW:


podwyższenie kapitału seria B 707 000
0,10 13 744 476
1 374 447,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-09-14
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2020-12-28 10 100 000
0,10 10 100 000
1 010 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2023-08-21
2021-02-02
seria C 2021-11-09 1 257 861
1 999 998,99
0,10 1,59 11 357 861
1 135 786,10
KDPW:
KRS:
GPW:
2023-08-21
2022-03-08
seria D 2022-03-02 503 145
800 000,55
0,10 1,59 11 861 006
1 186 100,60
KDPW:
KRS:
GPW:
2023-08-21
2022-06-21
seria E 2022-06-08 1 176 470
2 799 998,60
0,10 2,38 13 037 476
1 303 747,60
KDPW:
KRS:
GPW:
2023-08-21
2022-12-02
połączenie z Plot Twist R&D sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2023-11-15

KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - kapitał docelowy 2023-11-23 302 014
30 201,40
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Czapla, Paweł Tomasz Prezes Zarządu 2021-02-02 -
Kojder, Magdalena Teresa Wiceprezes Zarządu 2021-02-02 -
Lesiakowski Bartłomiej Członek Zarządu 2021-02-02 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Biegun, Łukasz Adam Przewodniczący RN 2021-02-02 -
Duży, Dominik Karol Wiceprzewodniczący RN 2021-02-02 -
Wawrzeń, Weronika Anna Członek RN 2021-02-02 -
Frączek Piotr Członek RN 2021-02-02 -
Banaś Grzegorz Członek RN 2021-02-02 -