1,1200 zł
-9,68% -0,1200 zł
Plot Twist SA (PLT)

Wyniki finansowe - PLOTTWIST

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2022 IV Q 2022 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 63 77 4 173 249
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -517 -499 3 338 -191
Zysk (strata) brutto (tys.) -515 -506 3 293 -22
Zysk (strata) netto (tys.)* -460 -188 2 878 98
Amortyzacja (tys.) 0 0 16 49
EBITDA (tys.) -517 -499 3 354 -142
Aktywa (tys.) 6 114 5 974 9 961 9 839
Kapitał własny (tys.)* 6 014 5 747 9 462 9 567
Liczba akcji (tys. szt.) 11 861,006 13 037,476 13 037,476 13 744,476
Zysk na akcję (zł) -0,039 -0,014 0,221 0,007
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,507 0,441 0,726 0,696
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej