3,5800 zł
2,58% 0,0900 zł
MADMIND STUDIO SA (MMS)

Informacje o spółce - MADMIND

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Niezależne studio deweloperskie, produkujące gry na komputery osobiste i konsole.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Grunwaldzka 229
Kod: 85-451
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj: Polska
Telefon:
Fax:
Internet: www.madmind-studio.com
Email: info@madmind-studio.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Madmind Studio SA
Prezes: Dutkiewicz Tomasz
Sektor:
EKD:
Liczba akcji: 11 998 000
Zatrudnienie:
  • 24 (2021r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor:
NIP: 9671371805
KRS: 0000881025
EKD:
Ticker GPW: MMS
ISIN: PLA346100011

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 42 952 840 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 11 998 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 534 225
Liczba głosów na WZA: 11 980 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,57%
Kapitał akcyjny: 5 999 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 534 225
Cena nominalna akcji: 0,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,57%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 20,43%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
PlayWay SA 7 184 500 (59,97%) 7 184 500 (59,97%) 2021-05-31 CFG, MOV, ULG, SIM, PDG, DUA, MLT, 3RG, ECC, IPW, LMG, PPG, BKD, GOP, CLA, IWS, CDT, MAN, BCS, P2C, PSH, SOK, ATJ,
Dutkiewicz Tomasz 857 000 (7,15%) 857 000 (7,15%) 2021-05-31 -
Trzebiński Jakub 792 725 (6,61%) 792 725 (6,61%) 2021-05-31 MOV, DUA, IPW, PPG,
AMM Management sp. z o.o. 700 000 (5,84%) 700 000 (5,84%) 2022-03-04 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2020-12-18
0,10 59 990 000
5 999 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-02-01
scalenie akcji 5:1 2021-03-16
0,50 11 998 000
5 999 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-05-31

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Dutkiewicz Tomasz Prezes Zarządu 2020-12-18 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Łusiak Justyna Przewodniczący RN 2020-12-18 DETGAMES - Członek RN
Małecki Marek Członek RN 2021-03-16 -
Supeł Tomasz Członek RN 2021-03-16 GAMESBOX - Prezes Zarządu
ZORTRAX - Członek RN
Czarnecki Grzegorz Członek RN 2020-12-18 CFG - Przewodniczący RN
POLYSLAS - Wiceprzewodniczący RN
ULTGAMES - Członek RN
ART_GAME - Członek RN
ATOMJELL - Członek RN
CONSOLE - Członek RN
LMGAMES - Członek RN
DETGAMES - Członek RN
BKDGAMES - Członek RN
Jankowski Andrzej Członek RN 2022-05-30 -