3,5800 zł
2,58% 0,0900 zł
MADMIND STUDIO SA (MMS)

Wyniki finansowe - MADMIND

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 591 576 638 1 711
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -29 -259 -146 397
Zysk (strata) brutto (tys.) -36 -261 -217 507
Zysk (strata) netto (tys.)* -36 -261 -222 479
Amortyzacja (tys.) 3 0 0 0
EBITDA (tys.) -26 -259 -146 397
Aktywa (tys.) 6 721 6 463 6 284 6 804
Kapitał własny (tys.)* 6 381 6 120 5 898 6 378
Liczba akcji (tys. szt.) 11 998,000 11 998,000 11 998,000 11 998,000
Zysk na akcję (zł) -0,003 -0,022 -0,018 0,040
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,532 0,510 0,492 0,532
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej