4,6000 zł
0,00% 0,0000 zł
ABAK SA (ABK)

Informacje o spółce - ABAK

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Firma outsourcingowa specjalizującą się w kompleksowej obsłudze księgowej, podatkowej i kadrowo-płacowej przedsiębiorstw osób fizycznych, spółek osobowych i osób prawnych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Marii Curie-Skłodowskiej 18/20
Kod: 10-109
Miejscowość: Olsztyn
Kraj: Polska
Telefon: +48 89 5241530
Fax: +48 89 5241554
Internet: www.abak.com.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Abak SA
Prezes: Puterko Paweł
Sektor:
EKD: działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
Liczba akcji: 2 694 760
Zatrudnienie:
  • 65 (2022r.) - spółka
  • 95 (2022r.) - grupa
Audytor: B-think Audit sp. z o.o.
NIP: 7390406362
KRS: 0000354495
EKD: 69,20
Ticker GPW: ABK
ISIN: PLABAK000013

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 12 395 896 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 2 694 760 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 450 526
Liczba głosów na WZA: 2 694 760 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 90,92%
Kapitał akcyjny: 269 476,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 450 526
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 90,92%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 9,08%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Profescapital sp. z o.o. 2 074 110 (76,96%) 2 074 110 (76,96%) 2021-02-23 -
Puterko Igor 226 416 (8,40%) 226 416 (8,40%) 2021-02-15 -
Leonowicz Marzena 150 000 (5,56%) 150 000 (5,56%) 2010-10-07 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-01-19 1 990 000
199 000,00
0,10 0,10 1 990 000
199 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-10-08
2010-05-14
seria B - subskrypcja prywatna 2010-06-09 500 000
1 000 000,00
0,10 2,00 2 490 000
249 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-10-08
2010-08-16
seria C - subskrypcja prywatna 2013-06-25 116 665
244 996,50
0,10 2,10 2 606 665
260 666,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-15
seria D - subskrypcja prywatna 2013-06-25 88 095
184 999,50
0,10 2,10 2 694 760
269 476,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-15

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2023-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2023-07-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2022-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2022-07-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2021-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2021-07-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2020-08-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2020-08-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2019-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2019-07-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2018-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2018-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2016-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2016-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Puterko Paweł Prezes Zarządu 2016-12-09 -
Puterko Igor Wiceprezes Zarządu 2016-12-09 -
Puterko Małgorzata Członek Zarządu 2020-08-01 -
Imiela Grzegorz Członek Zarządu 2020-08-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Czyczerski Szczepan Przewodniczący RN 2010-05-14 GRODNO - Wiceprzewodniczący RN
BLACKPOI - Członek RN
Kaliciak Wojciech Wiceprzewodniczący RN 2012-05-09 FEMTECH - Członek RN
Olbrycht Krzysztof Członek RN 2010-05-14 BIOFACTO - Sekretarz RN
Świniarski Michał Członek RN 2020-07-28 -
Lizner Leszek Członek RN 2020-07-28 -