4,6000 zł
0,00% 0,0000 zł
ABAK SA (ABK)

Wyniki finansowe - ABAK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2022 III Q 2022 IV Q 2022 I Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 3 190 3 175 3 388 3 274
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 415 396 474 350
Zysk (strata) brutto (tys.) 364 337 404 293
Zysk (strata) netto (tys.)* 300 289 342 243
Amortyzacja (tys.) 76 79 84 80
EBITDA (tys.) 491 475 558 430
Aktywa (tys.) 6 933 6 872 7 198 7 387
Kapitał własny (tys.)* 4 276 4 296 4 638 4 713
Liczba akcji (tys. szt.) 2 694,760 2 694,760 2 694,760 2 694,760
Zysk na akcję (zł) 0,111 0,107 0,127 0,090
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,587 1,594 1,721 1,749
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej