1,2750 zł
4,08% 0,0500 zł
ABS Investment SA (AIN)

Informacje o spółce - ABSINVEST

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Strategicznym celem spółki jest osiągnięcie na rynku regionalnym wysokiej i stabilnej pozycji solidnego doradcy finansowego, specjalizującego się w inwestycjach i transakcjach na rynku kapitałowym. ABS Investment wspiera firmy w obszarach, takich jak: finanse, zarządzanie, sprzedaż, doradztwo gospodarcze. ABS jest funduszem „szybkiego zasilania”, w szczególności inwestując w firmy, które zamierzają zadebiutować na GPW i NC.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 20
Kod: 43-300
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kraj: Polska
Telefon: +48 33 8221410
Fax: +48 33 8221410
Internet: www.absinvestment.pl
Email: info@absinvestment.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
OUTDOORZY 2 937 100 27,97%
DSTREAM 837 000 16,13%
ROBINSON 273 000 14,59%
UNIMA 130 375 4,76%
KUPIEC 311 000 7,04%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: ABS Investment Alternatywa Spółka Inwestycyjna SA
Prezes: Jarosz Sławomir
Sektor: działalność inwestycyjna
EKD: pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Liczba akcji: 8 000 000
Zatrudnienie:
  • 1 (2020r.) - spółka
  • 4 (2020r.) - grupa
Audytor: Polaudit sp. z o.o.
NIP: 5472032240
KRS: 0000368693
EKD: 64,99
Ticker GPW: AIN
ISIN: PLABSIN00012

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 10 200 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 7
Liczba akcji: 8 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 895 070
Liczba głosów na WZA: 8 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 61,21%
Kapitał akcyjny: 8 000 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 895 070
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 63,31%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 38,79%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Jarosz Sławomir wraz z Beatą Jarosz 806 000 (10,08%) 806 000 (10,43%) 2021-08-25 OUT, BBA, IMP, DOW, BVT, U2K, ISG,
Imperio ASI SA 800 000 (10,00%) 800 000 (10,35%) 2021-08-25 DES, C2A, KOP, OUT, MFD, U2K,
Sobieski Marek 799 974 (10,00%) 799 974 (10,35%) 2020-11-16 RBS, OUT, SFK, MDP, TLT, CLC, JRH,
Pukowiec Bogdan 700 400 (8,76%) 700 400 (9,05%) 2015-06-25 -
Mrzygłód Artur 676 452 (8,46%) 676 452 (8,74%) 2014-08-12 SFK,
Ciszewski January 602 244 (7,53%) 602 244 (7,79%) 2021-03-23 HRL, BLU, OML, BRH, ERH, SNG, KBJ, GTY, IMR, BBA, VAR, ALD, SPK, APC, DOW, GDC, OUT, OPT, MFD, ALG, JWA, IMP, NXG, VRF, U2K, TLT, OXY, CLC, VAB, JRH,
Górski Artur ZWZ 510 000 (6,38%) 510 000 (6,60%) 2021-06-21 SNG, VAB, ERH, OML, SPK, ECL, GTY, IMR, IMP, JWA, ALD, DOW, MTE, OUT, OPT, APC, BVT, U2K, TLT, ISG, AVE,
ABS Investment ASI SA 270 000 (3,38%) 270 000 (0,00%) 2020-04-02 OUT, DOW, RBS, U2K, KPC,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-08-31 5 000 000
500 000,00
0,10 0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-10-22
seria B - subskrypcja prywatna 2010-10-26 20 000 000
2 400 000,00
0,10 0,12 25 000 000
2 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-15
seria C - Rubicon Partners NFI SA 2011-06-20 24 000 000
6 240 000,00
0,10 0,26 49 000 000
4 900 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-06
seria D - subskrypcja prywatna 2013-02-28 31 000 000
8 060 000,00
0,10 0,26 80 000 000
8 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-05-14
scalenie akcji 10:1 2014-03-14
1,00 8 000 000
8 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-04-09

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2017-08-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2016-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2016-08-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2015-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2015-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2014-05-14 Split 10:1
2011-07-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2011-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Jarosz Sławomir Prezes Zarządu 2011-06-20 IMPERIO - Przewodniczący RN
ORION - Członek RN
PLJADLO - Członek RN
SYGNIS - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Gąsiorek Marcin Przewodniczący RN 2011-06-20 -
Więzik Michał Członek RN 2015-03-26 OUTDOOR - Przewodniczący RN
POLKAP - Członek RN
Wilusz Bartłomiej Członek RN 2016-12-21 ISIAG - Członek RN
DSTREAM - Członek RN
Psikuta Przemysław Członek RN 2017-06-06 OUTDOOR - Członek RN
Dudek Maciej Członek RN 2021-06-21 DSTREAM - Członek Zarządu
ISIAG - Członek RN