0,9900 zł
0,00% 0,0000 zł
ABS Investment SA (AIN)

Wyniki finansowe - ABSINVEST

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 143 161 209 170
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -99 -71 3 -137
Zysk (strata) brutto (tys.) -416 2 923 6 976 -1 840
Zysk (strata) netto (tys.)* -915 2 186 5 785 -1 576
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) -99 -71 3 -137
Aktywa (tys.) 16 711 19 421 22 836 23 198
Kapitał własny (tys.)* 9 034 11 059 14 202 14 572
Liczba akcji (tys. szt.) 8 000,000 8 000,000 8 000,000 8 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,114 0,273 0,723 -0,197
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,129 1,382 1,775 1,822
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej