9,4800 zł
0,21% 0,0200 zł
Agora SA (AGO)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - AGORA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 129 533 192 981 224 356 145 952
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -53 323 -4 355 -34 487 -49 511
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -46 776 -10 533 -42 873 -58 480
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -38 588 -7 063 -28 814 -56 280
Amortyzacja (tys. zł) 41 448 37 784 41 047 41 446
EBITDA (tys. zł) -11 875 33 429 6 560 -8 065
Aktywa (tys. zł) 1 918 432 1 963 116 2 018 298 1 973 696
Kapitał własny (tys. zł)* 856 460 849 143 820 942 764 557
Liczba akcji (tys. szt.) 46 580,831 46 580,831 46 580,831 46 580,831
Zysk na akcję (zł) -0,828 -0,152 -0,619 -1,208
Wartość księgowa na akcję (zł) 18,387 18,229 17,624 16,414
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej