5,5000 zł
-8,33% -0,5000 zł
Universe S.A. (UNV)

Informacje o spółce - UNIVERSE

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

W poprzednich latach podstawowym przedmiotem działalności Spółki była produkcja i sprzedaż artykułów gospodarstwa domowego. Na dzień dzisiejszy nie prowadzi działalności operacyjnej.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Grzegórzecka 67d lok. 26
Kod: 31-559
Miejscowość: Kraków
Kraj: Polska
Telefon:
Fax:
Internet: www.universesa.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Universe Spółka Akcyjna
Prezes: Górski Łukasz
Sektor:
EKD: produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
Liczba akcji: 2 293 600
Zatrudnienie:
  • 0 (2023r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Global Audit Partner Boczkowski, Duś, Procner sp.k.
NIP: 8871762757
KRS: 0000390068
EKD: 2599Z
Ticker GPW: UNV
ISIN: PLALDA000010

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 12 614 800 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 2 293 600 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 878 450
Liczba głosów na WZA: 2 293 600 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,88%
Kapitał akcyjny: 229 360,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 878 450
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,88%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 18,12%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Ciszewski January 939 225 (40,94%) 939 225 (40,94%) 2021-06-28 OML, IMR, ICG, O2T, IMP, GTY, FTL, SNG, AIN, EEE, NXG, ECL, GDC, PRA, HPG, APC, JRH, KBJ, OXY, OUT, ALG, SYG, BRH,
Górski Artur 939 225 (40,94%) 939 225 (40,94%) 2021-07-01 SNG, IMR, YBS, AVE, IMP, GTY, FTL, OXY, MTE, LXB, ECL, AIN, YRL, APC, COS, TRX, OUT, MRH, SYG,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-06-14 563 450
56 345,00
0,10 0,10 563 450
56 345,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-27
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-06-14 436 550
43 655,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-27
seria C - subskrypcja prywatna 2011-10-26 123 600
0,10 1 123 600
112 360,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-01-17
seria D - subskrypcja prywatna 2015-04-14 170 000
238 000,00
0,10 1,40 1 293 600
129 360,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-08-14
seria E - subskrypcja prywatna 2015-04-14 300 000
420 000,00
0,10 1,40 1 593 600
159 360,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-08-14
seria F - subskrypcja prywatna 2017-12-05 700 000
2 100 000,00
0,10 3,00 2 293 600
229 360,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-03-12
zmiana firmy z Alda SA na Universe SA 2021-06-28

KDPW:
KRS:
GPW:

2022-08-17

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Górski Łukasz Prezes Zarządu 2021-06-28 TRINITY - Prezes Zarządu
ADVERTIG - Prezes Zarządu
EASYCALL - Prezes Zarządu
FOOTHILL - Prezes Zarządu
MRHAMBUR - Prezes Zarządu
ONEMORE - Wiceprezes Zarządu
ICECODE - Wiceprezes Zarządu
EKIPA - Wiceprezes Zarządu
COSMA - Wiceprezes Zarządu
MEDCAMP - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Krupa Piotr Członek RN 2021-06-28 SYNERGA - Członek RN
EKIPA - Członek RN
AIGAMES - Członek RN
HONEYPAY - Członek RN
FOOTHILL - Członek RN
Zamojski Jakub Członek RN 2021-06-28 TREX - Przewodniczący RN
SYNERGA - Członek RN
APOLLO - Członek RN
ADVERTIG - Członek RN
EASYCALL - Członek RN
FOOTHILL - Członek RN
MRHAMBUR - Członek RN
Górska Natalia Członek RN 2021-06-28 TREX - Wiceprzewodniczący RN
SYNERGA - Członek RN
FOOTHILL - Członek RN
ADVERTIG - Członek RN
OUTDOOR - Członek RN
APOLLO - Członek RN
MRHAMBUR - Członek RN
Ignacy Patrycja Członek RN 2022-06-27 EKIPA - Członek RN
ADVERTIG - Członek RN
SYNERGA - Członek RN
ICECODE - Członek RN
APOLLO - Członek RN
FOOTHILL - Członek RN
TRINITY - Członek RN
PRIME - Członek RN
Tworzydło Roman Członek RN 2022-06-27 NEXITY - Członek RN