5,5000 zł
-8,33% -0,5000 zł
Universe S.A. (UNV)

Wyniki finansowe - UNIVERSE

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -11 -30 -22 -34
Zysk (strata) brutto (tys.) 18 -1 7 -6
Zysk (strata) netto (tys.)* 18 -1 7 -4
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) -11 -30 -22 -34
Aktywa (tys.) 4 081 4 081 4 069 4 095
Kapitał własny (tys.)* 4 031 4 030 4 037 4 034
Liczba akcji (tys. szt.) 2 293,600 2 293,600 2 293,600 2 293,600
Zysk na akcję (zł) 0,008 0,000 0,003 -0,002
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,757 1,757 1,760 1,759
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej