pb.pl
34,2100 zł
-2,26% -0,7900 zł
Alior Bank SA (ALR)

Informacje o spółce - ALIOR

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Jest uniwersalnym bankiem depozytowo-kredytowym, obsługującym osoby fizyczne, prawne i inne podmioty będące osobami krajowymi i zagranicznymi. Podstawowa działalność Banku obejmuje prowadzenie rachunków bankowych, udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych, emitowanie bankowych papierów wartościowych oraz prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych. Grupa prowadzi także działalność maklerską, doradztwo i pośrednictwo finansowe oraz świadczy inne usługi finansowe.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Łopuszańska 38 D
Kod: 02-232
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 5552222
Fax: +48 225552223
Internet: www.aliorbank.pl
Email: kontakt@alior.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
MMAKERS 7 870 840 100,00%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Alior Bank SA
Prezes: Duda Iwona
Sektor: banki komercyjne
EKD: działalność bankowa
Liczba akcji: 130 553 991
Zatrudnienie:
  • 7 624 (2019r.) - spółka
  • 8 143 (2019r.) - grupa
Audytor: KPMG Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 1070010731
KRS: 0000305178
EKD: 65,12
Ticker GPW: ALR
ISIN: PLALIOR00045

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 4 466 252 032,11 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 130 553 991 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62 868 523
Liczba głosów na WZA: 130 563 881 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 48,15%
Kapitał akcyjny: 1 305 539 910,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62 868 523
Cena nominalna akcji: 10,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 48,15%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 51,85%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
PZU SA w porozumieniu z PZU Życie SA i funduszami inwestycyjnymi;ZWZ 41 751 343 (31,98%) 41 751 343 (31,98%) 2021-06-07 PEO,
NN OFE ZWZ 11 650 000 (8,92%) 11 650 000 (8,92%) 2020-05-21 NFT, CDC, BTM, QMK, PEP, CIE, DCR, ATD, CMP, ENT, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, NWG, 08N, RDL, SNK, TAR, ZMT, ZEP, APR, SGN, BBD, ATT, TPE, ECH, MDG, HRS, ACP, PKP, SKA, BKM, FMF, TOR, MON, RWL, RBW, DVL, PBX, SLV, PSW, LTX, SPL, ART, SWG, DAT, BFT, ACG, RON, ERB, MBR, CCC, MNC, KGL, WWL, FRO, PKN, OAT, MBK, CMR, ABE, VRG, QRS, NET, AGO, AML, EAT, MAB, PKO, TRN, KTY, RVU, MIL, LTS, BDX, ATG, MCR, VRC, POZ, PEO, TIM, PWX, KRU, PZU, AMC, FTE,
Aviva OFE Aviva Santander portfel 9 467 180 (7,25%) 9 467 180 (7,25%) 2018-12-31 ABG, NFT, PEP, DCR, ASE, BDX, ECH, ELT, SKA, FTE, FMF, FRO, KGH, MWT, NWG, OVO, NVA, RMK, SNK, SON, TAR, KGN, ADV, UNI, PKP, LVC, ACP, PEO, ING, HRS, CIE, CAR, CCC, GTC, DVL, ERB, WWL, PKN, AMB, ABS, DOM, ABE, PHN, ARH, PKO, KTY, MIL, APT, AML, KRU, WPL, AMC,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D i E 353 275
10,00 130 553 991
1 305 539 910,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-27
relizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 187 744
10,00 72 521 608
725 216 080,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-05-07
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 159 588
10,00 72 681 196
726 811 960,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-09-07
2015-06-22
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 22 446
10,00
KDPW:
KRS:
GPW:


realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 26 267
10,00 72 707 463
727 074 630,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-11-02
2015-09-28
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D, E i F 5 861
10,00 129 263 627
1 292 636 270,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-28
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D i E 15 214
10,00 129 278 841
1 292 788 410,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-03-29
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D, E i F 1 179 875
10,00 130 458 716
1 304 587 160,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-05-25
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 60 000
10,00 130 518 716
1 305 187 160,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-24
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 2 355 498
10,00 72 333 864
723 338 640,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-03-16
podwyższenie kapitału seria D 17 005
1 051 589,20
10,00 61,84 69 978 366
699 783 660,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-02-15
2014-12-30
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 20 100
10,00 69 961 361
699 613 610,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-15
2014-09-30
seria A - akcje założycielskie 2008-04-21 50 000 000
10,00 50 000 000
500 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-04-30
2012-12-14
seria B - Societa Camuna di Partecipazioni S.p.A., Zygmunt Zaleski Stichting 2012-05-10 1 250 000
10,00 51 250 000
512 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-30
2012-12-14
seria C - subskrypcja publiczna 2012-07-23 25 000 000
1 425 000 000,00
10,00 57,00 63 582 965
635 829 650,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-20
2013-01-07
seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2012-10-19 1 110 416
10,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2012-10-19 1 110 417
10,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2012-10-19 1 110 417
10,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna 2013-11-28 6 358 296
464 155 608,00
10,00 73,00 69 941 261
699 412 610,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-01-02
2014-01-21
seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii D 2014-10-31 2 355 498
10,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Meritum Bank ICB SA bez podwyższania kapitału 2015-05-25

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-30
seria I - prawo poboru 1:0,77777777778 2016-05-05 56 550 249
2 199 804 686,10
10,00 38,90 129 257 712
1 292 577 120,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-24
2016-07-01
seria J - wydzielenie części majątku Banku BPH SA parytet wymiany 0,51 akcji Alior Bank SA za 1 akcję Bank BPH SA 2016-09-28 51
10,00 129 257 763
1 292 577 630,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-11-04

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-05-23 Prawo poboru 72707453:56550249

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Duda Iwona Prezes Zarządu 2021-03-04 -
Strzelecka Agata Wiceprezes Zarządu 2018-04-13 -
Kowalczyk Seweryn Wiceprezes Zarządu 2018-11-27 -
Szwed Dariusz Wiceprezes Zarządu 2019-01-01 -
Brzozowski Maciej Wiceprezes Zarządu 2020-06-29 -
Polańczyk Jacek Wiceprezes Zarządu 2021-05-17 -
Gibała Radomir Wiceprezes Zarządu 2021-06-14 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Agatowska Aleksandra Przewodniczący RN 2020-05-21 -
Bejda Ernest Wiceprzewodniczący RN 2020-05-21 PZU - Członek Zarządu
Kucharski Artur Członek RN 2020-05-21 ASSECOSE - Członek RN
BUDIMEX - Członek RN
Myślecki Wojciech Członek RN 2020-05-21 -
Pietrzak Marek Członek RN 2020-05-21 KGHM - Członek RN
Dc Stal Członek RN 2021-06-07 TESGAS - Wiceprezes Zarządu
PGE - Wiceprezes Zarządu
PUNKPIRA - Wiceprezes Zarządu
SKOTAN - Wiceprezes Zarządu
HANDLOWY - Wiceprezes Zarządu
POLICE - Wiceprezes Zarządu
RONSON - Członek Zarządu
BTCSTUDI - Członek Zarządu
PROCHEM - Członek Zarządu
PANOVA - Przewodniczący RN
KPPD - Przewodniczący RN
IPODS - Przewodniczący RN
KPPD - Wiceprzewodniczący RN
PANOVA - Sekretarz RN
KLABATER - Członek RN
PEP - Członek RN
PEP - Członek RN
AQUA - Członek RN
STARWARD - Członek RN
STARWARD - Członek RN
PZU - Członek RN
WESTRE - Członek RN
WESTRE - Członek RN
OZECAPIT - Członek RN
GAMEOPS - Członek RN
WIRTUALN - Członek RN
GRUPAHRC - Członek RN
GRUPAHRC - Członek RN
JWASA - Członek RN
WODKAN - Członek RN
KANCELWE - Członek RN
MAXCOM - Członek RN
ASSECOBS - Członek RN
CHERRY - Członek RN
DGNET - Członek RN
WORKSERV - Członek RN
BERGHOLD - Członek RN
DETGAMES - Członek RN
FASING - Członek RN
FASING - Członek RN
BOGDANKA - Członek RN
ASMGROUP - Członek RN
ENERGA - Członek RN
MERLINGR - Członek RN
IPODS - Członek RN
INCUVO - Członek RN
CDPROJEK - Członek RN
Dc Stal Członek RN 2021-06-07 TESGAS - Wiceprezes Zarządu
PGE - Wiceprezes Zarządu
PUNKPIRA - Wiceprezes Zarządu
SKOTAN - Wiceprezes Zarządu
HANDLOWY - Wiceprezes Zarządu
POLICE - Wiceprezes Zarządu
RONSON - Członek Zarządu
BTCSTUDI - Członek Zarządu
PROCHEM - Członek Zarządu
PANOVA - Przewodniczący RN
KPPD - Przewodniczący RN
IPODS - Przewodniczący RN
KPPD - Wiceprzewodniczący RN
PANOVA - Sekretarz RN
KLABATER - Członek RN
PEP - Członek RN
PEP - Członek RN
AQUA - Członek RN
STARWARD - Członek RN
STARWARD - Członek RN
PZU - Członek RN
WESTRE - Członek RN
WESTRE - Członek RN
OZECAPIT - Członek RN
GAMEOPS - Członek RN
WIRTUALN - Członek RN
GRUPAHRC - Członek RN
GRUPAHRC - Członek RN
JWASA - Członek RN
WODKAN - Członek RN
KANCELWE - Członek RN
MAXCOM - Członek RN
ASSECOBS - Członek RN
CHERRY - Członek RN
DGNET - Członek RN
WORKSERV - Członek RN
BERGHOLD - Członek RN
DETGAMES - Członek RN
FASING - Członek RN
FASING - Członek RN
BOGDANKA - Członek RN
ASMGROUP - Członek RN
ENERGA - Członek RN
MERLINGR - Członek RN
IPODS - Członek RN
INCUVO - Członek RN
CDPROJEK - Członek RN