29,3000 zł
3,57% 1,0100 zł
Alior Bank SA (ALR)

Wyniki finansowe - ALIOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022
Przychody z tytułu odsetek (tys.) 717 919 750 015 824 042 1 045 763
Przychody z tytułu prowizji (tys.) 345 200 380 365 399 551 371 419
Wynik na działalności bankowej (tys.) 886 766 924 788 979 503 1 091 252
Zysk (strata) brutto (tys.) 189 326 213 295 205 746 273 384
Zysk (strata) netto (tys.)* 123 811 150 382 99 638 169 170
Amortyzacja (tys.) 57 127 60 992 59 147 57 419
Aktywa (tys.) 79 035 095 78 201 942 83 048 372 84 649 724
Kapitał własny (tys.)* 6 582 188 6 600 662 5 919 202 5 579 675
Liczba akcji (tys. szt.) 130 553,991 130 553,991 130 553,991 130 553,991
Wartość księgowa na akcję (zł) 50,417 50,559 45,339 42,738
Zysk na akcję (zł) 0,948 1,152 0,763 1,296
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej