31,0000 zł
2,99% 0,9000 zł
AMBRA SA (AMB)

Informacje o spółce - AMBRA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Jest liderem rynku wina w Polsce oraz czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej. Grupa prowadzi działalność na rynkach Polski, Czech, Słowacji i Rumunii. Oferta opiera się z jednej strony na winach własnych marek, które są produkowane przez Grupę lub na jej zamówienie w różnych krajach świata, a z drugiej na winach importowanych od największych producentów Francji, Włoch, Hiszpanii, Bułgarii, Chile czy Australii.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Puławska 336
Kod: 02-819
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 5663300
Fax: +48 22 5663303
Internet: www.ambra.com.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Ambra SA
Prezes: Ogór, Robert Piotr
Sektor: napoje
EKD: produkcja win gronowych
Liczba akcji: 25 206 644
Zatrudnienie:
  • 190 (2020r.) - spółka
  • 887 (2022r.) - grupa
Audytor: BDO sp. z o.o. sp. k.
NIP: 9180000755
KRS: 0000041726
EKD: 11,02
Ticker GPW: AMB
ISIN: PLAMBRA00013

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 781 405 964 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 25 206 644 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17 917 205
Liczba głosów na WZA: 25 206 644 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71,07%
Kapitał akcyjny: 25 206 644,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17 917 205
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71,07%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 28,93%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Sektkellerei Schloss-Wachenheim AG 15 406 644 (61,12%) 15 406 644 (61,12%) 2006-02-28 -
Allianz Polska OFE 2 510 561 (9,95%) 2 510 561 (9,95%) 2023-05-12 QMK, OTS, CBF, VOX, ABE, GTC, ENE, FTE, MLG, ELT, IZS, ECH, KTY, PKP, NWG, EUR, PTG, TXT, ABS, ACP, FRO, RMK, WWL, BDX, TAR, SNK, SEL, RVU, MIL, PHN, KGH, UNI, OPL, ALR, GEA, PEO, CCC, NVA, SKA, KGN, ING, SON, VRC, ASE, PKO, DCR, ZEP, MCR, ERB, CAR, ARH, PEP, CRI, AMC, DVL, WPL, APT, BFT, DOM, KRU,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie Kram sp. z o.o. w SA 1994-08-23 117 000
117 000,00
1,00 1,00 117 000
117 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-11
1994-08-31
seria B - Faber Gmbh & Co. 1994-09-02 23 000
1,00 140 000
140 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-11
1994-10-01
seria B - Faber Gmbh & Co. aport 1995-01-17 12 643
1,00 152 643
152 643,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-11
1995-01-31
seria B - Sektkellerei Faber Gmbh & Co. aport 1995-03-24 2 657
1,00 155 300
155 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-11
1995-02-28
seria B - Saar Sekt Kellerei Gmbh KG aport 1995-06-02 700
1,00 156 000
156 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-11
1995-12-29
seria C - subskrypcja prywatna 1999-04-13 11 538 000
11 538 000,00
1,00 1,00 11 694 000
11 694 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-11
1999-08-05
seria D - Impercia BV 1999-04-13 1 299 333
11 992 843,59
1,00 9,23 12 993 333
12 993 333,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-11
1999-05-05
seria E - SSW AG 1999-12-22 1 741 106
17 672 225,90
1,00 10,15 14 734 439
14 734 439,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-11
2000-02-15
umorzenie akcji akcje Janusza Palikota i Bogdana Palikota 2000-01-17 -1 741 106
-17 672 225,90
1,00 10,15 12 993 333
12 993 333,00
KDPW:
KRS:
GPW:


umorzenie akcji seria D 2003-05-14 -1 082 734
1,00 11 910 599
11 910 599,00
KDPW:
KRS:
GPW:


serie F - SSW AG aport: akcje Soare 2003-11-24 6 780 000
13 560 000,00
1,00 2,00 18 690 599
18 690 599,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-11
2003-11-24
seria G - SSW AG aport: udziały w Karom Drinks 2003-11-24 599 000
1 198 000,00
1,00 2,00 26 285 644
26 285 644,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-11
2003-11-24
umorzenie akcji akcjeBogdana Palikota 2004-05-04 -382 955
1,00 18 906 644
18 906 644,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-05-24
zmiana oznaczeń akcji A-E na A, F na B, G na C 2004-12-21

KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja publiczna 2004-12-21 6 300 000
59 850 000,00
1,00 9,50 25 206 644
25 206 644,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-11
2005-07-07
2005-07-29

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2023-11-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,10 zł
2023-11-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,10 zł
2022-11-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2022-11-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2021-11-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,95 zł
2021-11-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,95 zł
2020-11-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2020-10-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2019-11-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2019-10-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2018-11-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,68 zł
2018-10-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,68 zł
2017-11-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2017-10-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2016-11-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,52 zł
2016-10-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,52 zł
2015-11-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2015-10-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2014-11-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2014-10-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2013-11-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,43 zł
2013-10-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,43 zł
2012-10-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2012-10-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2011-11-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2011-10-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2010-11-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2010-10-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2010-02-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2010-01-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2008-01-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2008-01-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2007-01-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2007-01-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2006-01-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2005-12-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Ogór, Robert Piotr Prezes Zarządu 2008-02-13 -
Nowak, Grzegorz Stanisław Wiceprezes Zarządu 1998-09-01 -
Kaźmierczak Piotr Wiceprezes Zarządu 2014-12-08 CASPARAM - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Gloden Oliver Przewodniczący RN 2009-06-24 -
Schlimbach Boris Wiceprzewodniczący RN 2017-02-06 -
Piątek Patrycja Członek RN 2016-10-11 -
Reh, Nick Gunther Członek RN 2017-09-11 -
Schulze Monika Członek RN 2019-10-16 -