20,9000 zł
1,46% 0,3000 zł
AMBRA SA (AMB)

Wyniki finansowe - AMBRA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 153 084 160 422 305 486 130 196
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 13 034 19 809 54 499 1 055
Zysk (strata) brutto (tys.) 13 033 18 635 54 097 444
Zysk (strata) netto (tys.)* 8 376 10 998 34 730 -512
Amortyzacja (tys.) 6 210 5 900 6 016 6 030
EBITDA (tys.) 19 244 25 709 60 515 7 085
Aktywa (tys.) 578 721 618 985 780 447 649 323
Kapitał własny (tys.)* 326 152 338 734 349 444 350 266
Liczba akcji (tys. szt.) 25 206,644 25 206,644 25 206,644 25 206,644
Zysk na akcję (zł) 0,332 0,436 1,378 -0,020
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,939 13,438 13,863 13,896
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej