pb.pl
17,6000 zł
-0,85% -0,1500 zł
AMBRA SA (AMB)

Wyniki finansowe - AMBRA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 126 014 125 194 240 354 106 869
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 859 8 363 47 710 -1 236
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 491 7 458 47 157 -3 277
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 612 3 682 30 659 -2 515
Amortyzacja (tys. zł) 3 177 4 565 5 342 5 590
EBITDA (tys. zł) 6 036 12 928 53 052 4 354
Aktywa (tys. zł) 488 214 549 774 667 917 555 509
Kapitał własny (tys. zł)* 278 965 283 837 295 295 295 422
Liczba akcji (tys. szt.) 25 206,644 25 206,644 25 206,644 25 206,644
Zysk na akcję (zł) 0,064 0,146 1,216 -0,100
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,067 11,260 11,715 11,720
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej