31,0000 zł
2,99% 0,9000 zł
AMBRA SA (AMB)

Wyniki finansowe - AMBRA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 158 822 191 899 198 252 346 747
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 6 863 14 531 17 602 55 104
Zysk (strata) brutto (tys.) 5 036 14 014 15 945 52 783
Zysk (strata) netto (tys.)* 2 618 10 015 9 762 31 709
Amortyzacja (tys.) 7 504 7 269 7 327 7 361
EBITDA (tys.) 14 367 21 800 24 929 62 465
Aktywa (tys.) 729 500 772 039 826 996 940 838
Kapitał własny (tys.)* 384 887 390 713 402 825 401 736
Liczba akcji (tys. szt.) 25 206,644 25 206,644 25 206,644 25 206,644
Zysk na akcję (zł) 0,104 0,397 0,387 1,258
Wartość księgowa na akcję (zł) 15,269 15,500 15,981 15,938
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej