1,1000 zł
0,92% 0,0100 zł
AMPLI SA (APL)

Informacje o spółce - AMPLI

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż hurtowa oraz detaliczna materiałów elektrycznych: kable, przewody, źródła światła, osprzęt instalacyjny, wyłączniki, rozłączniki itp. Firma świadczy również kompleksowe usługi w zakresie projektowanie oświetlenia i instalacji elektrycznych. Działa głównie na terenie południowo-wschodniej Polski, gdzie jest jedną z największych hurtowni elektrycznych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Przemysłowa 27
Kod: 33-100
Miejscowość: Tarnów
Kraj: Polska
Telefon: +48 14 6326626
Fax: +48 14 6326628
Internet: www.ampli.com.pl
Email: biuro@ampli.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Ampli SA w upadłości układowej
Prezes: Madura Waldemar
Sektor: artykuły elektryczne
EKD: sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Liczba akcji: 3 282 000
Zatrudnienie:
  • 8 (2021r.) - spółka
  • 77 (2013r.) - grupa
Audytor: UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 8731004844
KRS: 0000054838
EKD: 4690Z
Ticker GPW: APL
ISIN: PLAMPLI00019

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 3 610 200 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 3 282 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 334 813
Liczba głosów na WZA: 7 098 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 40,66%
Kapitał akcyjny: 3 282 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 150 813
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,55%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 59,34%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Madura Waldemar 494 000 (15,05%) 2 470 000 (34,79%) 2006-02-06 -
Kostyrzewski Artur 460 000 (14,01%) 2 300 000 (32,40%) 1999-04-30 -
Moskal Marek 380 813 (11,60%) 380 813 (5,36%) 2021-02-25 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-07-29
seria A - akcje założycielskie 1994-12-16 102
102 000,00
1 000,00 1 000,00 102
102 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-07-10
1994-12-22
seria A - rozszerzenie emisji (uprz.) 1997-01-06 340
340 000,00
1 000,00 1 000,00 442
442 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-07-10
1997-03-10
split 1:1000 1997-03-07
1,00 442 000
442 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-03-10
seria B - prawo poboru (uprz.) 1997-03-07 220 000
220 000,00
1,00 1,00 662 000
662 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-07-10
1997-04-21
seria C - prawo poboru (uprz.) 1997-03-07 292 000
438 000,00
1,00 1,50 954 000
954 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-07-10
1997-04-21
seria D - subskrypcja prywatna 1997-03-07 528 000
844 800,00
1,00 1,60 1 482 000
1 482 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-07-10
1997-04-21
1997-10-14
seria E - subskrypcja publiczna 1997-03-07 1 800 000
4 320 000,00
1,00 2,40 3 282 000
3 282 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-07-10
1997-09-08
1997-10-14

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Madura Waldemar Prezes Zarządu 1990-11-26 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kostyrzewski Artur Przewodniczący RN 2008-06-23 -
Kostyrzewska Małgorzata Członek RN 2007-06-20 -
Madura Katarzyna Członek RN 2015-01-07 -
Ogorzelec Monika Członek RN 2017-05-10 -
Stuchły Piotr Członek RN 2017-05-10 -