1,1000 zł
0,92% 0,0100 zł
AMPLI SA (APL)

Wyniki finansowe - AMPLI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 17 706 21 622 15 266 12 800
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -2 860 -261 26 -5 245
Zysk (strata) brutto (tys.) -3 009 -572 -61 -4 952
Zysk (strata) netto (tys.)* -3 038 -271 -64 -5 039
Amortyzacja (tys.) 103 103 105 102
EBITDA (tys.) -2 757 -158 131 -5 143
Aktywa (tys.) 40 007 39 068 38 927 30 576
Kapitał własny (tys.)* 7 060 6 799 7 333 2 294
Liczba akcji (tys. szt.) 3 282,000 3 282,000 3 282,000 3 282,000
Zysk na akcję (zł) -0,926 -0,083 -0,020 -1,535
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,151 2,072 2,234 0,699
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej