12,8000 zł
-1,54% -0,2000 zł
Aplisens SA (APN)

Informacje o spółce - APLISENS

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Dostawca rozwiązań w zakresie przemysłowej aparatury kontrolno-pomiarowej. Produkuje szeroką gamę wysokiej jakości urządzeń do pomiaru ciśnienia, różnicy ciśnień, poziomu oraz temperatury wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu. Dodatkowo świadczy usługi doradcze związane z aplikacjami produkowanej aparatury, serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Morelowa 7
Kod: 03-192
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 8140777
Fax: +48 22 8140778
Internet: www.aplisens.pl
Email: aplisens@aplisens.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Aplisens SA
Prezes: Żurawski Adam
Sektor: urządzenia elektryczne
EKD: produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
Liczba akcji: 11 905 531
Zatrudnienie:
  • 366 (2019r.) - spółka
  • 484 (2019r.) - grupa
Audytor: UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 1130888504
KRS: 0000302835
EKD: 26,51
Ticker GPW: APN
ISIN: PLAPLS000016

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 152 390 796,8 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 11 905 531 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 195 991
Liczba głosów na WZA: 11 905 531 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,84%
Kapitał akcyjny: 2 381 106,20 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 195 991
Cena nominalna akcji: 0,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 70,33%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 31,16%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Żurawski Adam ZWZ 2 482 595 (20,85%) 2 482 595 (21,30%) 2021-06-29 -
Szewczyk Janusz 1 640 000 (13,78%) 1 640 000 (14,07%) 2012-08-21 -
Dawidonis Mirosław 1 480 000 (12,43%) 1 480 000 (12,70%) 2015-12-31 -
Karczmarczyk Mirosław 1 138 257 (9,56%) 1 138 257 (9,77%) 2014-03-05 -
Zubkow Dorota 825 000 (6,93%) 825 000 (7,08%) 2015-12-31 -
Kobiałka Andrzej 630 139 (5,29%) 630 139 (5,41%) 2018-08-16 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 166 666
0,20 13 016 015
2 603 203,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-10-23
obniżenie kapitału umorzenie akcji -73 084
0,20 13 129 870
2 625 974,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-06-26
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D i E 110 233
0,20 12 849 349
2 569 869,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-24
realizacja oferty menedżerskiej seria C 40 928
0,20 12 540 928
2 508 185,60
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-05-06
2010-08-27
2010-05-07
realizacja oferty menedżerskiej seria C 166 667
0,20 12 739 116
2 547 823,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-07
2010-10-08
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 31 521
0,20 12 572 449
2 514 489,80
KDPW:
KRS:
GPW:


2010-01-08
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-03-26 10 000 000
2 000 000,00
0,20 0,20 10 000 000
2 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-06-17
2008-04-01
2009-06-24
seria B - subskrypcja publiczna 2008-11-15 2 500 000
15 000 000,00
0,20 6,00 12 500 000
2 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-03-31
2009-06-10
2009-06-24
połączenie z OSK Produkcja Urządzeń i Części ze Stali Kwasoodpornej sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2009-07-31

KDPW:
KRS:
GPW:

2009-09-04
seria C - oferta menedżerska 2009-07-31 207 595
41 519,00
0,20 0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B i BB 2010-06-22 98 188
19 637,60
0,20 0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii C i CC 2011-06-02 210 232
42 046,40
0,20 0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Controlmatica ZAP-Pnefal sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2012-10-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-18
seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii D i DD 2013-01-21 220 714
662 142,00
0,20 3,00 13 236 729
2 647 345,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-03-12
2013-05-07
seria G - subskrypcja prywatna 2014-01-03 232 795
698 385,00
0,20 3,00 13 469 524
2 693 904,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-01-24
2014-03-10
seria H - subskrypcja prywatna za warranty sunskrypcyjne serii F i FF 2015-01-07 223 874
671 622,00
0,20 3,00 13 693 398
2 738 679,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-03-03
2015-05-19
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2015-05-26 -490 444
0,20 13 202 954
2 640 590,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-25
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2018-06-05 -537 170
0,20 12 592 700
2 518 540,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-16
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2020-02-06 -687 169
0,20 11 905 531
2 381 106,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-07-08
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A 2021-06-29 -36 358
0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-08-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2021-07-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2020-08-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2020-07-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2019-07-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2019-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2018-07-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2018-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2017-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2017-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2016-07-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,26 zł
2016-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,26 zł
2015-09-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2015-08-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2014-07-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,26 zł
2014-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,26 zł
2013-07-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,26 zł
2013-06-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,26 zł
2012-07-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2012-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Żurawski Adam Prezes Zarządu 2008-08-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kozak Edmund Przewodniczący RN 2010-06-22 -
Tenderenda Dariusz Wiceprzewodniczący RN 2013-01-10 APSENERG - Przewodniczący RN
Kobiałka Andrzej Sekretarz RN 2015-06-30 -
Karczmarczyk Jarosław Członek RN 2019-06-04 -
Supeł Dorota Członek RN 2019-06-04 -