pb.pl
10,7000 zł
1,90% 0,2000 zł
Aplisens SA (APN)

Wyniki finansowe - APLISENS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 29 181 31 959 30 830 25 057
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 532 5 204 2 857 3 561
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 562 5 412 2 660 3 578
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 521 4 225 2 420 3 056
Amortyzacja (tys. zł) 1 948 1 920 1 973 1 917
EBITDA (tys. zł) 6 480 7 124 4 830 5 478
Aktywa (tys. zł) 183 435 187 023 175 439 180 703
Kapitał własny (tys. zł)* 163 729 168 975 160 825 164 344
Liczba akcji (tys. szt.) 12 592,700 12 592,700 12 592,700 12 592,700
Zysk na akcję (zł) 0,280 0,336 0,192 0,243
Wartość księgowa na akcję (zł) 13,002 13,418 12,771 13,051
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej