pb.pl
4,7200 zł
3,06% 0,1400 zł
APN Promise SA (PRO)

Informacje o spółce - PROMISE

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Dostawca rozwiązań informatycznych dla dużych i średnich przedsiębiorstw, administracji publicznej, instytucji edukacyjnych oraz służby zdrowia. Specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań w obszarach podstawowej infrastruktury (Core Infrastructure), zarządzania usługami IT (ITSM), produktywności biznesowej (Business Productivity) oraz infrastruktury sieciowej (Data Center).

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Domaniewska 44A
Kod: 02-672
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 3551600
Fax: +48 22 3551699
Internet: www.apnpromise.pl
Email: gielda@promise.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
SEVENET 3 768 879 43,70%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: APN Promise SA
Prezes: Paszczyk Piotr
Sektor: oprogramowanie
EKD: działalność związana z oprogramowaniem
Liczba akcji: 10 077 580
Zatrudnienie:
  • 88 (2018r.) - spółka
  • 99 (2018r.) - grupa
Audytor: Kancelaria Biegłego Rewidenta Audit-BM Izabela Jaworska
NIP: 5210088682
KRS: 0000375933
EKD: 62,01
Ticker GPW: PRO
ISIN: PLAPNPS00017

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 47 566 177,6 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 10 077 580 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 110 537
Liczba głosów na WZA: 3 000 008 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,49%
Kapitał akcyjny: 1 007 758,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 110 537
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,32%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 19,51%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Piotr Paszczyk sp. z o.o. 4 366 225 (43,33%) 4 366 225 (37,71%) 2016-06-30 -
Paszczyk Piotr 1 880 000 (18,66%) 3 880 000 (33,51%) 2016-09-21 -
Bator Tomasz poprzez Tomasz Bator sp. z o.o. 1 864 312 (18,50%) 1 864 312 (16,10%) 2016-09-21 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 93 000
0,00
0,10 0,00 10 077 580
1 007 758,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-09-08
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria I, J i H 1 088 000
0,00
0,10 0,00 11 588 686
1 158 868,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-05-29
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria I i J 390 000
0,00
0,10 0,00 10 500 686
1 050 068,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-06-18
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria J 360 000
0,00
0,10 0,00 10 110 686
1 011 686,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-05
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria I 300 000
0,00
0,10 0,00 9 756 866
975 686,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-05
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 240 000
0,00
0,10 0,00 9 450 686
945 068,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-21
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 900 000
0,00
0,10 0,00 9 210 686
921 068,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-21
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C 135 000
0,00
0,10 0,00 8 310 686
831 068,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-21
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-06-24 100 000
250 000,00
2,50 2,50 100 000
250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-18
seria B - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A i B 2011-06-01 200 000
0,00
2,50 0,00 300 000
750 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-07-19
2012-03-07
seria C - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2012-04-12 0
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:25 2012-04-12 0
0,00
0,10 0,00 7 500 000
750 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-14
seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii D 2012-04-12 0
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


podział akcji serii A na serie A1 i A2 seria A1 - 1500000, seria A2 - 1000000 2012-04-12 0
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-14
seria F - subskrypcja prywatna 2012-07-19 100 000
450 000,00
0,10 4,50 8 175 686
817 568,60
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-09-17
2012-11-28
seria E - subskrypcja prywatna 2012-07-19 575 686
0,00
0,10 0,00 8 075 686
807 568,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-18
seria G - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii E 2013-10-28 240 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii F 2015-03-11 270 000
27 000,00
0,10 0,10 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - subskrypcja prywatna 2015-03-11 212 121
21 212,10
0,10 0,10 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii G 2015-03-11 900 000
90 000,00
0,10 0,10 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii H 2015-03-11 1 080 000
108 000,00
0,10 0,10 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2019-06-27 -1 604 106
0,00
0,10 0,00 9 984 580
998 458,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-09-27
seria L - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii I 2019-09-27 240 000
24 000,00
0,10 0,10 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-12-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2019-12-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2019-09-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2019-09-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2018-08-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2018-08-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2017-08-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,47 zł
2017-08-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,47 zł
2016-08-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,43 zł
2016-08-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,43 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Paszczyk Piotr Prezes Zarządu 2010-06-24 SEVENET - Członek RN
Kołakowski, Paweł Narcyz Członek Zarządu 2019-06-14 KRYNICKI - Członek Zarządu

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Lotz Tomasz Wiceprzewodniczący RN 2016-07-20 -
Zawistowska Monika Członek RN 2012-07-19 -
Rzeźniczek Jacek Członek RN 2016-02-17 -
Car Adam Członek RN 2016-06-27 -
Paszczyk Marzena Członek RN 2016-07-19 -