pb.pl
4,7200 zł
3,06% 0,1400 zł
APN Promise SA (PRO)

Wyniki finansowe - PROMISE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 145 220 189 929 110 761 137 578
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -684 5 363 -777 1 397
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -659 5 349 -898 1 916
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -864 4 541 -947 1 738
Amortyzacja (tys. zł) 370 562 311 375
EBITDA (tys. zł) -314 5 925 -466 1 772
Aktywa (tys. zł) 137 709 174 628 126 925 142 088
Kapitał własny (tys. zł)* 34 936 23 428 25 498 24 217
Liczba akcji (tys. szt.) 9 984,580 9 984,580 9 984,580 9 984,580
Zysk na akcję (zł) -0,087 0,455 -0,095 0,174
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,499 2,346 2,554 2,425
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej