1,8300 zł
5,17% 0,0900 zł
Aquatech SA (AQT)

Informacje o spółce - AQUATECH

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka działa w sektorze ochrony środowiska, wytwarzając przede wszystkim biologiczne oczyszczalnie ścieków (przydomowe i kontenerowe).

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Poznańska 148 A
Kod: 18-400
Miejscowość: Łomża
Kraj: Polska
Telefon: +48 86 2180329
Fax: +48 86 2180329
Internet: www.aqtwater.com
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: AQT Water SA
Prezes: Karaszewski Jan
Sektor:
EKD: produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
Liczba akcji: 2 360 000
Zatrudnienie:
  • 17 (2022r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: BGGM Audyt sp. z o.o.
NIP: 7182097870
KRS: 0000613366
EKD: 22,23
Ticker GPW: AQT
ISIN: PLAQTCH00013

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 4 318 800 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 2 360 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 674 909
Liczba głosów na WZA: 2 360 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 28,59%
Kapitał akcyjny: 236 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 674 909
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 28,59%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 71,41%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Devo Energy SA 547 569 (23,20%) 547 569 (23,20%) 2023-03-08 -
Avraen Ltd. 127 340 (5,39%) 127 340 (5,39%) 2022-04-05 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
zmiana nazwy z Aquatech SA na AQT Water SA

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-07-22
seria D - subskrypcja prywatna rezygnacja z emisji 885 000
88 500,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2016-02-23 100 000
1,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-07-25
2016-04-19
seria B - subskrypcja prywatna 2016-09-22 5 000
425 000,00
1,00 85,00 105 000
105 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-07-25
2016-12-07
seria C - subskrypcja prywatna 2016-12-13 13 000
1 300 000,00
1,00 100,00 118 000
118 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-07-25
2017-03-28
seria D - subskrypcja prywatna rezygnacja z przeprowadzenia oferty 2017-10-27 9 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:10 2018-11-05
0,10 1 180 000
118 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-02-04
seria D - prawo poboru 1:1 2020-12-15 1 180 000
3 540 000,00
0,10 3,00 2 360 000
236 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-06-01
seria E - subskrypcja prywatna 2020-12-15 1 180 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna 2021-01-14 1 180 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-12-30 Prawo poboru 1:1
2019-03-21 Split 1:10

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Karaszewski Jan Prezes Zarządu 2023-11-07 SATIS - Prezes Zarządu
DEVORAN - Prezes Zarządu
NTVSA - Prezes Zarządu
CHEMOSER - Przewodniczący RN
BUDOPOL - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Lasek Zbisław Przewodniczący RN 2020-12-15 -
Krzyżanowski Michał Członek RN 2022-05-04 DEVORAN - Przewodniczący RN
SATIS - Wiceprzewodniczący RN
NTVSA - Wiceprzewodniczący RN
PMPG - Członek RN
Psikuta Przemysław Członek RN 2022-05-04 OUTDOOR - Członek RN
ABSINV - Członek RN
Gołębiowska Natalia Członek RN 2022-12-12 NTVSA - Przewodniczący RN
BRAS - Przewodniczący RN
SATIS - Sekretarz RN
DEVORAN - Sekretarz RN
Pawluk Maciej Członek RN 2023-11-06 DEVORAN - Wiceprzewodniczący RN
NTVSA - Członek RN