Ostatnio oglądane

AQT Water SA (AQUATECH)
1,4200 PLN
0,0000 PLN
2024-06-13 14:51Dane opóźnione o min. 15 minut
Dodaj do portfelaAQUATECH

Raporty finansowe

WskaźnikWykresII Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł)0
Zysk (strata) brutto (tys. zł)0
Zysk (strata) netto (tys. zł)*0
EBITDA (tys. zł)0
Aktywa (tys. zł)18 750
Kapitał własny (tys. zł)*9 437
Liczba akcji (tys. szt.)1 180 000
Wartość księgowa na akcję (zł)8,00
Zysk na akcję (zł)0,00
* przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej