19,6000 zł
-10,91% -2,4000 zł
Aqua SA (AQU)

Wyniki finansowe - AQUABB

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 36 684 40 322 39 748 39 340
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 605 2 577 6 848 2 567
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 625 2 557 6 823 2 543
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 458 2 194 5 509 1 623
Amortyzacja (tys. zł) 9 521 9 481 9 463 9 951
EBITDA (tys. zł) 11 126 12 058 16 311 12 518
Aktywa (tys. zł) 482 509 476 374 478 280 474 826
Kapitał własny (tys. zł)* 347 759 349 953 355 422 357 046
Liczba akcji (tys. szt.) 12 986,996 12 986,996 12 986,996 12 986,996
Zysk na akcję (zł) 0,112 0,169 0,424 0,125
Wartość księgowa na akcję (zł) 26,777 26,946 27,368 27,493
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej