pb.pl
0,4220 zł
-0,47% -0,0020 zł
W Investments S.A. (WIS)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - WINVEST

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa jest niezależnym holdingiem finansowym o profilu inwestycyjnym, działającym na terenie Polski i Europy Wschodniej i angażujący, się w przedsięwzięcia typu greenfield, PE i VC. Koncentruje się na takich sektorach gospodarki, jak nowe technologie, telekomunikacja (TMT), technologie mobilne i internetowe, usługi finansowe, branża energetyczna, nieruchomości.

Dane teleadresowe

Ulica: Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1
Kod: 00-124
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: + 48 22 300340
Fax:
Internet: www.investments.pl
Email: biuro@winvestmnets.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Baltic Bridge SA
Prezes: Wiśniewski Leszek
Sektor: działalność inwestycyjna
EKD: działalność holdingów finansowych
Liczba akcji: 21 912 764
Zatrudnienie:
  • 0 (2019r.) - spółka
  • 0 (2016r.) - grupa
Audytor:
NIP: 7960069626
KRS: 0000045531
EKD: 64,20
Ticker GPW: WIS
ISIN: PLARIEL00046

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 9 247 186,408 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 21 912 764 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 18 799 954
Liczba głosów na WZA: 21 912 764 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,81%
Kapitał akcyjny: 175 302 112,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 18 799 954
Cena nominalna akcji: 8,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,81%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 15,19%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
W Family Foundation poprzez PJW Holdings Ltd. 14 460 100 (65,98%) 14 460 100 (65,98%) 2015-05-19 -
Wheel Finance SA podmiot zależny od Alec Yurievich Fesenko 2 842 521 (12,00%) 2 842 521 (12,00%) 2018-10-25 -
Mega Sonic SA 1 497 333 (6,83%) 1 497 333 (6,83%) 2016-07-28 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
zmiana firmy z W Investments SA na Baltic Bridge SA

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-10-24
podwyższenie kapitału seria H 2 832 882
1,20 35 641 837
42 770 204,40
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-04-16
2010-05-10
2010-04-28
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria Ł 1 342 249
1,20 39 154 977
46 985 972,40
KDPW:
KRS:
GPW:


2010-08-24
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria Ł 390 000
1,20 39 544 977
47 453 972,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-17
2010-10-18
podwyższenie kapitału seria M 1 338 000
1,20 42 362 977
50 835 572,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-22
2012-06-21
podwyższenie kapitału seria Mi N 2 160 075
1,20 44 523 052
53 427 662,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-14
2012-07-30
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria J 100 000 000
0,10 545 230 511
54 523 051,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-11-08
2013-09-18
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria K 250 000 000
0,10 795 230 511
79 523 051,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-11-08
2013-09-18
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria L 329 970 000
0,10 1 125 200 511
112 520 051,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-11-08
2013-09-18
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria O 362 181 312
0,10 1 487 381 823
148 738 182,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-11-08
2013-09-18
seria C - imienne zwykłe 1 200 000
1 200 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-07-04

1997-08-04
seria B - imienne uprzywilejowane 200 000
200 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-07-04

2000-08-21
seria A - imienne uprzywilejowane 100 000
100 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-07-04

2000-08-21
podwyższenie kapitału seria G 52 955
1,20 32 808 955
39 370 746,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-10-30
2010-01-07
seria A - przekształcenie Ariel-Hurt sp. z o.o. w SA 1995-12-15
1,00 1 500 000
1 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-12-21
renominacja akcji 1996-04-01
1,20 1 500 000
1 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-04-23
seria D - subskrypcja publiczna 1996-04-01 1 000 000
13 500 000,00
1,20 13,50 2 500 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-07-04
1996-08-29
1996-10-14
seria E - prawo poboru 2:3 akcje imienne 2:1 2000-05-11 4 050 000
16 200 000,00
1,20 4,00 6 550 000
7 860 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-04-21
2000-07-13
2000-08-21
zmiana firmy z Ariel SA na Internet Group SA 2000-05-11

KDPW:
KRS:
GPW:


2000-08-01
połączenie z Zigzag sp. z o.o.. bez podwyższania kapitału 2004-01-27

KDPW:
KRS:
GPW:

2004-02-29
seria F - zamienna: akcjonariusze CR Media Consulting SA 2006-10-17 14 781 975
147 819 750,00
1,20 10,00 32 756 000
39 307 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-04-23
2007-05-07
seria F - subskrypcja publiczna 2006-10-17 11 424 025
114 240 250,00
1,20 10,00 17 974 025
21 568 830,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-04-23
2007-05-07
seria G - prawo poboru 3:1 2007-11-29 10 819 666
12 983 599,20
1,20 1,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna 2007-11-29 2 832 882
3 399 458,40
1,20 1,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2008-03-11 26 400 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria Ł - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii E 2010-04-26 2 170 891
217 089,10
1,20 0,10 37 812 728
45 375 273,60
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-06-15
2011-11-29
2010-06-24
seria L - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii D 2010-04-26 1 500 000
150 000,00
1,20 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2010-04-26 16 770 312
1 677 031,20
1,20 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2010-04-26 37 979 156
3 797 915,60
1,20 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria M - subskrypcja prywatna kapitał docelowy 2010-04-26 1 480 000
1,20 41 024 977
49 229 972,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-03-07
2012-03-30
seria O - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii G 2012-12-11 362 181 312
36 218 131,20
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


renominacja akcji 2012-12-11
0,10 44 523 052
4 452 305,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-21
seria P - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii H 2013-01-28 400 707 459
40 070 745,90
0,10 0,10 445 230 511
44 523 051,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-02-18
scalenie akcji 10:1 2013-06-29
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Internet Group SA na W Investments SA 2013-06-29

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-12
połączenie z W Investments SA bez podwyższania kapitału 2013-06-29

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-19
seria R - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii I 2013-10-28 265 639 297
26 563 929,70
0,10 0,10 1 753 021 120
175 302 112,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-11-29
renumeracja akcji: seria A i B 2014-01-25
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-10
scalenie akcji 80:1 2014-01-25
8,00 21 912 764
175 302 112,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-10

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-03-14 Split 80:1
2008-01-22 Prawo poboru 3:1
2000-08-21 Asymilacja akcji seria E
2000-05-22 Prawo poboru 2:3
2000-05-22 Prawo poboru 2:3
1997-08-04 Asymilacja akcji seria C

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Wiśniewski Leszek Prezes Zarządu 2019-12-02 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Gajecki Bartłomiej Członek RN 2019-09-05 -
Pyzlak Rafał Członek RN 2019-09-05 -
Górka Radosław Członek RN 2019-09-05 -
Radoszewski, Robert Wojciech Członek RN 2019-12-02 -
Miksiewicz Jacek Członek RN 2020-08-27 -