pb.pl
0,4220 zł
-0,47% -0,0020 zł
W Investments S.A. (WIS)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - WINVEST

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 12 400 13 442 11 270 -33 123
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 132 1 019 -480 -5 789
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -7 179 938 -3 922 -25 645
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -7 209 1 179 -3 758 -25 371
Amortyzacja (tys. zł) 67 74 65 -73
EBITDA (tys. zł) 199 1 093 -415 -5 862
Aktywa (tys. zł) 217 070 220 163 211 306 179 338
Kapitał własny (tys. zł)* 203 001 204 289 199 543 177 357
Liczba akcji (tys. szt.) 21 912,764 21 912,764 21 912,764 21 912,764
Zysk na akcję (zł) -0,329 0,054 -0,171 -1,158
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,264 9,323 9,106 8,094
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej