9,4000 zł
0,00% 0,0000 zł
Arteria SA (ARR)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - ARTERIA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Koncentruje swoją działalność na rynku usług i rozwiązań podnoszących efektywność sprzedaży, obsługi klienta oraz procesów operacyjnych. Dostarcza wyspecjalizowane produkty z obszaru outsourcingu, uzupełniając je o technologie procesowe i umiejętność odsprzedaży dodatkowych usług. Dysponuje największym w Polsce, komercyjnym contact center specjalizującym się m.in. w utrzymaniu klienta i prowadzeniu infolinii.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Stawki 2A
Kod: 00-193
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 4820231
Fax:
Internet: www.arteria.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Arteria SA
Prezes: Marzec Marcin
Sektor:
EKD: działalność centrów telefonicznych (call center)
Liczba akcji: 4 269 520
Zatrudnienie:
  • 18 (2022r.) - spółka
  • 827 (2022r.) - grupa
Audytor: Pro Audyt sp. z o.o.
NIP: 5272458773
KRS: 0000226167
EKD: 8220Z
Ticker GPW: ARR
ISIN: PLARTER00016

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 40 133 488 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 4 269 520 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 269 520
Liczba głosów na WZA: 4 269 520 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 853 904,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 269 520
Cena nominalna akcji: 0,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Investcamp sp. z o.o. kontrolowana przez Mayas Basic Concept Ltd., w porozumieniu z Marcinem Marcem, Sebastianem Pielachem, Ewą Czarzastą-Marzec oraz Anną Pielach 4 269 520 (100,00%) 4 269 520 (100,00%) 2023-04-28 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2004-11-30 5 000
500 000,00
100,00 100,00 5 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-10-31
2005-01-17
2007-01-12
split 1:500 2006-08-18
0,20 2 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-09-20
seria B - IDM SA 2006-08-18 59 056
590 560,00
0,20 10,00 2 559 056
511 811,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-10-31
2006-09-20
2007-01-12
seria C - subskrypcja publiczna 2006-08-18 860 000
15 480 000,00
0,20 18,00 3 419 056
683 811,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-10-31
2006-12-21
2007-01-12
seria D - subskrypcja prywatna akcjonariusze Trimtab SA 2009-03-17 854 764
0,20 4 273 820
854 764,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-02-05
2009-04-22
2010-02-05
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2015-06-25 -4 300
0,20 4 269 520
853 904,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-08-07
wycofanie akcji z obrotu 2023-05-24

KDPW:
KRS:
GPW:

2023-08-01

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-12-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2017-12-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2014-11-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2014-10-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2013-11-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2013-10-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2012-11-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2012-10-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Marzec Marcin Prezes Zarządu 2012-05-21 -
Pielach Sebastian Wiceprezes Zarządu 2018-08-09 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Grygiel Grzegorz Przewodniczący RN 2018-01-24 DIGITANE - Członek RN
Lehmann Michał Członek RN 2013-06-24 -
Jankowski Bartłomiej Członek RN 2018-01-24 -
Czarzasta-Marzec, Ewa Członek RN 2022-10-03 -
Pielach Anna Członek RN 2022-10-03 -