9,4000 zł
0,00% 0,0000 zł
Arteria SA (ARR)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ARTERIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2022 III Q 2022 IV Q 2022 I Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 74 597 78 771 80 877 82 034
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 359 1 937 -8 522 2 744
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 616 873 -11 786 1 912
Zysk (strata) netto (tys.)* -1 825 1 569 -9 273 1 091
Amortyzacja (tys.) 1 406 1 429 1 912 1 199
EBITDA (tys.) 2 765 3 366 -6 610 3 943
Aktywa (tys.) 126 546 116 263 111 839 121 470
Kapitał własny (tys.)* 43 186 41 847 44 109 45 037
Liczba akcji (tys. szt.) 4 269,520 4 269,520 4 269,520 4 269,520
Zysk na akcję (zł) -0,427 0,367 -2,172 0,256
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,115 9,801 10,331 10,548
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej